Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 20.11.2015.
ES banneris

Latvijā no 2014. gada novembra ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro veselības jomu ietvaros" (turpmāk – Projekts) īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

Projekta attiecināmās izmaksas tiks līdzfinansētas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ietvaros no Eiropas Sociālā fonda finansējuma 85% apmērā un 15% apmērā no valsts budžeta finansējuma.

Projekta īstenotājs - Nacionālais veselības dienests.

Projekta sadarbības partneri - Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Plašāka informācija par Projekta saturu pieejama Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā „ESF projekts”.