Informatīvi materiāli no 2019. gada 5. novembra semināra par vadlīnijām "Vides kvalitāte un drošība skolās"

Skola ir vide gan skolas personālam, gan skolotājiem un skolēniem, tādēļ ir svarīgi radīt tādus vides apstākļus, lai darba un mācību process būtu produktīvs un kvalitatīvs, kā arī veselībai nekaitīgs un drošs. 

Lai veicinātu veselīgu skolu vidi un atbilstošus higiēnas apstākļus izglītības iestādēs, Veselības ministrijas  un Pasaules Veselības organizācijas sadarbības ietvaros, tika izstrādātas vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība izglītības iestādēs" un 2019. gada 5. novembrī organizēts seminārs Rīgā.

Seminārā izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar vadlīnijām.

Seminārā kopumā piedalījās 44 dalībnieki no Rīgas un Jūrmalas un Rīgas plānošanas reģiona novadiem.

Seminārā tika sniegta informācija arī par jaunākajām iniciatīvām normatīvo aktu izstrādē un citiem aktuālajiem jautājumiem izglītības iestādēs - Veselības inspekcijas higiēnas prasību uzraudzība un skolu iekštelpu gaisa pētījums; vides pieejamība fiziskajām aktivitātēm, psihoemocionālā vide skolās; infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumi un sadarbība ar Slimību profilakses un kontroles centru. Kā arī Ķekavas vidusskola prezentēja labās prakses piemēru par vides kvalitāti un drošību skolās. 

Semināra norise tika filmēta un ar semināra prezentācijām un video materiāliem ir iespējams iepazīties arī tiem interesentiem, kuriem nebija iespēja piedalīties klātienē:

 Prezentācijas ('pdf') un videomateriāli ('video'):