Bērnu nometnes                                          

1. Noteikumi un prasību skaidrojumi

Bērnu nometņu organizēšana notiek atbilstoši noteikumiem Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība. Atbilstoši noteikumu prasībām Valsts izglītības satura centrs (VISC)  izstrādājis Vadlīnijas  piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

2.  Reģistrēšanās

Nometņu organizētājam/ vadītājam nometne reģistrējama vietnē https://www.nometnes.gov.lv/.

3. Atzinuma nepieciešamība

Pēc tam, kad nometne reģistrēta VISC nometņu reģistra vietnē, Veselības inspekcija no vietnes saņem pieteikumu Atzinuma izsniegšanai nometnes darbības uzsākšanai. Atzinuma ietvarā, inspekcijas eksperti, klātienē nometnes vietā, izvērtē nometnes atbilstību higiēnas prasībām atbilstoši noteikumiem par bērnu nometņu organizēšanu.

4. Pakalpojums

Veselības inspekcijas Atzinums, kurā ietilpst Higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana objektam, ir maksas pakalpojums.

Papildus informācija: