Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs).

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

  • ārstus,
  • māsas (vispārējās aprūpes māsas),
  • vecmātes,
  • ārsta palīgus (feldšerus),
  • zobārstus,
  • zobārsta asistentus,
  • zobu higiēnistus,
  • zobu tehniķus,
  • māsu palīgus,
  • radiologa asistentus,
  • biomedicīnas laborantus,
  • masierus,
  • kosmētiķus,
  • fizioterapeitus,
  • fizioterapeita asistentus,
  • uztura speciālistus,
  • audiologopēdus,
  • ergoterapeitus,
  • tehniskos ortopēdus,
  • optometristus,
  • ergoterapeita asistentus,
  • podologus,
  • radiogrāferus,
  • mākslas terapeitus,
  • militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā un ārstniecības atbalsta personas.

  Jāvēršas Veselības inspekcijā.

  Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

  • Ierodoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments
  • jāuzrāda medicīniskās izglītības diploms, kurš iegūts Latvijā akreditētā programmā (ja medicīnas izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, tam jābūt atzītam Latvijā. Detalizētāk šeit)
  • jāiesniedz aizpildīta ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas uzskaites karte

  Vēršam uzmanību, ka, lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu - pamatojums: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

  • Personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem

   • papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi

  • Ārstniecības atbalsta personām
   • papildus jāiesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz 8 stundu apjomā
  • Personām, kuras medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē, ārvalstīs un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā
   • papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments

  Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

  • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv
  • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu
  • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv
  • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu

  Termiņš: viena mēneša laikā.

  Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
  Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

  Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

  Normatīvie akti:

  pirmreizēja reģistrācija foto