Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs).

Reģistrācijas termiņš Reģistrā ir pieci gadi.

  Ārstniecības personas

  • ārstus,
  • māsas (vispārējās aprūpes māsas),
  • vecmātes,
  • ārsta palīgus (feldšerus),
  • zobārstus,
  • zobārsta asistentus,
  • zobu higiēnistus,
  • zobu tehniķus,
  • māsu palīgus,
  • radiologa asistentus,
  • biomedicīnas laborantus,
  • masierus,
  • kosmētiķus,
  • fizioterapeitus,
  • fizioterapeita asistentus,
  • uztura speciālistus,
  • audiologopēdus,
  • ergoterapeitus,
  • tehniskos ortopēdus,
  • optometristus,
  • ergoterapeita asistentus,
  • podologus,
  • radiogrāferus,
  • mākslas terapeitus,
  • militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā un ārstniecības atbalsta personas.

  Ārstniecības atbalsta personas

  • laboratorijas speciālistus,
  • logopēdijas speciālistus (skolotājs logopēds, logopēds),
  • biofizikas tehniķus,
  • bionikas un protezēšanas inženierus,
  • medicīnas fiziķus,
  • medicīnas iekārtu inženierus,
  • protēžu meistarus,
  • ģenētiķus,
  • profesionālos veselības aprūpes kapelānus,
  • solārija darbiniekus,
  • veselības aprūpes statistiķus,
  • medicīnas statistiķus,
  • ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratorus,
  • reitterapeita asistentus,
  • perfuzionistus,
  • operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājus (ārstniecības atbalsta persona).

  Jāvēršas Veselības inspekcijā.

  Lai veiktu pirmreizēju reģistrāciju Reģistrā, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

  • Ierodoties klātienē jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments
  • jāuzrāda medicīniskās izglītības diploms, kurš iegūts Latvijā akreditētā programmā (ja medicīnas izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, tam jābūt atzītam Latvijā. Detalizētāk šeit)
  • jāiesniedz aizpildīta ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas uzskaites karte

  Vēršam uzmanību, ka, lai nokārtotu profesionālās kvalifikācijas pārbaudi Rīgas Stradiņa universitātē, personai vispirms no Veselības inspekcijas jāsaņem informatīva vēstule par nepieciešamību kārtot šādu pārbaudījumu - pamatojums: savstarpēji noslēgts līgums starp Rīgas Stradiņa universitāti un Veselības inspekciju).

  • Ārstniecības personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem

   • papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi.

  • Ārstniecības personām, kuras medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē, ārvalstīs un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā
   • papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.
  • Ārstniecības atbalsta personām
   • papildus jāiesniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz 8 stundu apjomā
  • “Informācija par licencētām izglītības programmām pacientu datu aizsardzības jautājumos pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā   https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas (Meklēšana - atzīmē “Profesionālā izglītība” – informācijā“ Citi meklēšanas kritēriji” logā “Izglītības programmu kods” ieraksta 345001 – spied logu “Meklēt” – lejuplādējiet XLS failu ar izglītības iestādēm)”

  Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Veselības inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

  Izglītības iestādes, kurās ir iespējams nokārtot profesionālās kvalifikācijas pārbaudes attiecīgajā profesijā 

  • Vēršoties klātienē (iepriekš piesakoties pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv
  • Nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu
  • Izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv
  • Iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu

  Termiņš: viena mēneša laikā.

  Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

  Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
  Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

  Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

  Normatīvie akti:

   

  Skaidrojums par informācijas meklēšanu Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra datu bāzēs

  Veselības inspekcija savā tīmekļvietnē publisko un uztur aktuālo informāciju par reģistrētās ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas vārdu, uzvārdu, identifikatoru, profesiju, kurā personai ir tiesības nodarboties ar ārstniecību, reģistrācijas termiņu, darbavietu ārstniecības iestādē, specialitāti darbavietā, iegūtajiem ārstniecības personas sertifikātiem un to derīguma termiņiem*.

   

  Minētā informācija publicēta Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes divās datu bāzēs:

   

  attēls1234

  Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka datu bāzē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - profesija, reģistrācijas termiņš un identifikators, publicēta informācija par visām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras ir tiesīgas patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei**. Proti, šajā datu bāzē ir informācija par ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras ir nodarbinātas ārstniecības iestādēs, gan par tām, kuras nav nodarbinātas. Šajā datu bāzē  informāciju par sertifikātu specialitātē nav jāmeklē.

  Savukārt, datu bāzē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs - darba vieta un sertificētā specialitāte ir publicēta informācija tikai par tām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, par kurām attiecīgā ārstniecības iestāde ir paziņojusi Veselības inspekcijai par nodarbinātību. Proti, atrodama informācija par ārstniecības iestādi (ēm), specialitāti, kādā ir nodarbināta attiecīgajā ārstniecības iestādē un iegūtajiem sertifikātiem, ja informāciju par ārstniecības personas sertifikātu vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu Veselības inspekcijā ir iesniegusi Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, Latvijas Māsu asociācija.

   

  *Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 42.punkts.

  **Ministru kabineta 24.03.2009. noteikumi Nr. 268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu

  Reģistru nodaļa

  vi [at] vi.gov.lv