Informācija par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu pirmreizēju reģistrāciju pieejama sadaļā “Pakalpojumi"