Piltotprojekta veidā laikā posmā no 2020. gada septembra līdz 2020. gada oktobrim solāriju pakalpojumu sniegšanas vietas veica pašnovērtējumu, izmantojot Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) izstrādātu pakalpojuma sniegšanas vietas attālinātu higiēnas izvērtējumu saskaņā ar Ministru kabineta 15.01.2019. noteikumiem Nr.13 „Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai” (turpmāk – MK13 noteikumi).

Plašāka informācija šeit - "Objektu attālināta higiēnas stāvokļa jeb pašnovērtējuma rīka „Solārija pakalpojuma sniegšanas vietas pašnovērtējums” izvērtējums (pilotprojekts)".

2022.gadā tika veikts atkārtots solāriju pakalpojumu sniegšanas vietu novērtējums, izmantojot Veselības inspekcijas iepriekš izstrādāto pašvērtējuma anketu. Plašāka informācija šeit-"Solāriju pakalpojumu sniegšanas vietu novērtējums".