Par sociālo aprūpes iestāžu darbību

Sociālās aprūpes iestādēm, sniedzot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ir jāievēro higiēnas prasības, nodrošinot iemītniekiem atbilstošus apstākļus ilgstošai aprūpei. Veselības inspekcija veic sociālo aprūpes iestāžu un tām noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli.

Ministru kabineta 2000. gada 12. decembra noteikumos Nr. 431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” (MK noteikumi Nr. 431) ir noteiktas higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām, izņemot tās institūcijas, kurās tiek veikta ģimenes tipa aprūpe vai personas tiek izvietotas dzīvokļos vai atsevišķās dzīvojamās mājās. Par MK noteikumu Nr. 431 ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

MK noteikumi Nr. 431 nosaka prasības: 

  • telpām un aprīkojumam;
  • ūdensapgādei un kanalizācijai, apkurei, ventilācijai un apgaismojumam;
  • aprūpējamo personu un sociālās aprūpes institūcijas darbinieku personīgajai higiēnai;
  • pārtikas blokam (izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests);
  • īpašas prasības bērnu sociālās aprūpes institūcijām;
  • īpašas prasības pieaugušo sociālās aprūpes institūcijām.

MK noteikumos Nr. 431 ir noteiktas prasības arī telpu minimālajai platībai un nepieciešamajam aprīkojumam.

Ar visām MK noteikumu Nr. 431 prasībām varat  iepazīties šeit.

Gripas sezonas laikā sociālās aprūpes iestādēm, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, un mazinātu tās tālāku izplatīšanos, jāievēro stingrāki higiēnas pasākumi, veicot biežu koplietošanas iekārtu un virsmu dezinfekciju un regulāru telpu vēdināšanu. Vairāk par profilakses pasākumiem gripas sezonā un rīcību, ja sociālās aprūpes iestādē jau ir saslimušie, skatīt šeit.

 

Papildus informācija:

Sociālo aprūpes centru COVID-19 skrīninga rezultāti

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.
Skatīt vairāk