Turpmāk ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības papīra formātā tiks izsniegtas tikai pēc personas pieprasījuma

Ja persona tomēr vēlas saņemt reģistrācijas apliecību papīra formā:

  • pirms reģistrācijas/pārreģistrācijas ir jāaizpilda pieteikums (sk.zemāk);
  • jāveic maksājums pēc rēķina saņemšanas.

Reģistru nodaļā, iesniedzot dokumentus reģistrācijai vai pārreģistrācijai, papildus arī jāuzrāda maksājuma kvīts. Sīkāk par nepieciešamiem dokumentiem skatīt šeit.

Ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – Reģistrs).

Dokuments, kas apliecināja, ka persona ir reģistrēta bija ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrācijas apliecība, ko persona saņēma reģistrējoties vai pārreģistrējoties Reģistrā.

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 42.punktu, sākot ar 2017.gada 1.janvāri Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv ir brīvi pieejama informācija par reģistrētām ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, to reģistrācijas termiņiem un profesiju, kurā persona ir tiesīga praktizēt pieeja šeit.

Tādejādi personai vairs nav nepieciešama reģistrācijas apliecība papīra formā uz rokas, jo informācija par ārstniecības personas reģistrācijas statusu ir pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. Tā ir brīvi pieejama  gan darba devējiem, gan sertifikācijas institūcijām, gan pacientam.

Stājoties spēkā Ministru kabineta 2017.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.413 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"”, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības turpmāk tiek izsniegtas par maksu tikai pēc personas rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Reģistrācijas apliecības maksa ir 11,97 euro.