Reģistru apmeklētājiem

UZMANĪBU!

Reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, sākot ar 1. jūniju, var pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26805452.

Lasīt vairāk >>

Aktualitātes

Aktuālā informācija saistībā ar Jūrmalā notikušo ugunsgrēku

22.06.2017

Veselības inspekcija saistībā ar  Jūrmalā notikušo ugunsgrēku informē, ka iegūtā hidroģeoloģiskā informācija no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra  (LVĢMC) liecina, ka gruntsūdeņu plūsmas virziens ir no notikuma vietas uz Slokas karjera pusi. Līdz ar to Inspekcija precizē, ka brīdinājums nelietot dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām attiecas uz teritoriju starp notikumu vietu un karjeru posmā no tirdzniecības centra „Kurši” līdz Slocenes upeiUz pārējo teritoriju šis brīdinājums neattiecas. Riska pakļautajā teritorijā Jūrmalas pašvaldības pārstāvji sniegs informāciju katrai mājsaimniecībai individuāli.

Lasīt vairāk >>

Atļauts peldēties Pasta salas peldvietā Jelgavā

22.06.2017

Veselības Inspekcija  ir saņēmusi  atkārtoti 19. jūnijā ņemto ūdens kvalitātes paraugu testēšanas rezultātus par Pasta salas peldvietu Jelgavā, kuri apliecina, ka peldvietā ūdens kvalitāte atbilst peldūdens kvalitātes prasībām un peldēties ir atļauts.

 

Lasīt vairāk >>

Rekomendācijas iedzīvotājiem saistībā ar Jūrmalā notikušo ugunsgrēku

21.06.2017

Lai novērtētu ugunsgrēka radītā vides piesārņojuma iespējamo risku cilvēku veselībai Jūrmalā, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) šobrīd, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu un  Jūrmalas domi, ir apzinājusi tās individuālās ūdens ņemšanas vietas – akas un seklos urbumus līdz 15 m, kuras pakļautas iespējamam piesārņojumam.

Lasīt vairāk >>

Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs

21.06.2017

Veselības inspekcija kā Veselības ministrijas  sadarbības partneris ESF projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) informē, ka notiek Projekta darbības Nr.6.1.17  “Fiziskas aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs” īstenošana, kas turpināsies līdz 2018.gada decembrim.

 

Lasīt vairāk >>

Par ādas alerģisku reakciju rašanos pēc peldes

21.06.2017

 

Veselības inspekcija, ņemot vērā izskanējušo informāciju sociālajos tīklos par gadījumiem kad cilvēki, apmeklējot peldvietas, saskaras ar veselības problēmām – ādas alerģisku reakciju, kas rodas pēc peldes ūdenskrātuvēs, aicina izvērtēt peldēšanās nepieciešamību Mežciema apmkārtnes mazajos ezeros, jo īpaši Dambjapurva ezerā.

 

Lasīt vairāk >>

Jaunumu arhīvs