Izmaiņas Veselības inspekcijas darba laikā

3.  maijā Veselības inspekcija strādā no plkst. 8:30 līdz plkst. 15:00 (pusdienas laiks no plkst.12:30 līdz plkst.13:00).

Apmeklētāju pieņemšana Ārstniecības iestāžu, Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistriem - no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:00 (pusdienas laiks no plkst.12:30 līdz plkst.13:00).

1. un 4. maijā Veselības inspekcija sveic Darba svētkos un Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā!

5. maijā Veselības inspekcija nestrādās!

Lasīt vairāk >>

Aktualitātes

Veselības inspekcija piedalīsies uzraudzības projektā "REACH-EN-FORCE-5"

21.04.2017

Veselības inspekcija piedalīsies Eiropas ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”. Projekta ietvaros tiks pārbaudīta drošības datu lapās sniegtā informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un norādījumi par bīstamo vielu drošu lietošanu. Tiks pārbaudīts kā šī informācija tiek izplatīta ķīmisko vielu piegādes ķēdē.

 

Lasīt vairāk >>

Komersantiem par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību

20.04.2017

Veselības inspekcija atgādina komersantiem, ka 2017. gada 20. maijā beidzas likumā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” noteiktais pārejas periods, kurā vēl atļauts iztirgot arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016. gada 20. novembrim.

Pēc š.g. 20. maija drīkst laist tirgū tikai likuma prasībām atbilstošus produktus, par kuriem elektroniskā veidā iesniegta informācija Vienotajā datu ievades portālā EU-CEG.

Lasīt vairāk >>

Informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām

03.04.2017

03.04.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HI 008321 – HI 010000.

Lasīt vairāk >>

Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

31.03.2017

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

 

Paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto materiālo vai cita veida atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 31.martam.

 

Lasīt vairāk >>

Tavas e-iespējas

30.03.2017

Rītdien, 31.03.2017., no plkst.10:00 līdz 12:00 ikvienam būs iespēja noklausīties tiešsaistes semināru "Tavas e-iespējas", kā arī citus tiešsaistes seminārus, kuri organizēti "E-prasmju nedēļa 2017" ietvaros.

Lasīt vairāk >>

Jaunumu arhīvs