Ārstniecības personu reģistrācija


 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) atbilstoši 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”. 

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā Inspekcija reģistrē ārstus, zobārstus, zobu higiēnistus, fizioterapeitu un radnieciskās specialitātes speciālistus, audiologopēdus, optometristus,  uztura speciālistus, zobu tehniķus, podologus, radiogrāferus, mākslas terapeitus, militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistiem (kosmetoloģijā),  māsas, vecmātes, ārsta palīgus, zobārstniecības māsas, māsas palīgus, zobārsta asistentus, kosmētiķus, radiologa asistentus, biomedicīnas laborantus, masierus un ārstniecības atbalsta personas.


PIRMREIZĒJĀ REĢISTRĀCIJA

Ārstniecības personai jāiesniedz:

 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē),

 • ārstniecības personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi,

 • personu apliecinošs dokuments (iesniedzot klātienē),

 • izglītības diploms (iesniedzot klātienē),

Ārstniecības atbalsta personai jāiesniedz:

 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte (pieejama elektroniski vai aizpildāma klātienē);
 • profesionālās pilnveides izglītības apliecība par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju);
 • personu apliecinošs dokuments (iesniedzot klātienē);
 • izglītības diploms (iesniedzot klātienē).

Pirmreizējas reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

Ja reģistrācijas termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona iegūst attiecīgi ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, Inspekcija pagarina reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā uz laiku, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.

Ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai, kurai ir derīgs ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāts, pārreģistrācija nav jāveic!

PĀRREĢISTRĀCIJA

Pārreģistrācija jāveic ārstniecības personām:

 • kuras veic profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā un vēlas pagarināt reģistrācijas termiņu reģistrā;
 • beidzies ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš, netiek veikta resertifikācija, vēlas tupināt profesionālo darbību tikai attiecīgā profesijā.

Ārstniecības personām pārreģistrācijai jāiesniedz:

 • iesniegums pārreģistrācijai/atjaunošanai nesertificētai ārstniecības personai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • profesionālo pilnveidi apliecinoši kursi profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti reģistrācijas termiņa laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi;
 • māsām, vecmātēm vai māsas palīgiem - vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā
 • radiologa asistentiem, kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem – 150 stundu; māsas palīgiem un ārstu palīgiem  - 100 stundu; biomedicīnas laborantiem -  120 stundu apjomā profesionālās pilnveides kursi, ja reģistrācijas termiņš beidzas līdz 2020. gada 1. septembrim;
 • militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums,
 • personu apliecinošu dokuments (iesniedzot klātienē).

Pārreģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi.

 

REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas atjaunošanu veic ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kurai ir beidzies reģistrācijas termiņš.

Ārstniecības personai ir jāiesniedz:

 • iesniegums pārreģistrācijai/atjaunošanai (pieejams elektroniski vai aizpildāms klātienē);
 • Profesionālo profesionālo pilnveidi apliecinošus apliecinoši kursus kursi profesijā vismaz 150 akadēmisko stundu apjomā, bet māsas, vecmātes vai māsas palīga profesijā, – vismaz 100 akadēmisko stundu apjomā, kas apgūti pēdējo piecu gadu laikā, t.sk. profesionālo zināšanu pilnveidi neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, vai, ja profesionālā pilnveide nav veikta, dokumentu par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem;

  ·         Dokumentu dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi, ja reģistrācijas termiņš reģistrā beidzies ilgāk par pieciem gadiem;

  ·         Militāriem militāriem paramediķiem iesniegumam nepieciešams Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba apstiprinājums.

  Ārstniecības atbalsta personai jāiesniedz:

  ārstniecības atbalsta personām - iesniegums ar lūgumu atjaunot reģistrācijas termiņu reģistrā, kurā norāda profesionālās pilnveides programmas apguvi par pacientu datu aizsardzības jautājumiem vismaz astoņu stundu apjomā pēdējo piecu gadu laikā pirms šā iesnieguma saņemšanas dienas inspekcijā un vārdu, uzvārdu, ārstniecības atbalsta personas identifikatoru un profesiju, kurā nepieciešama reģistrācijas termiņa atjaunošana.

   

   Iesniegumu  pirmreizējais reģistrācijai, pārreģistrācijai vai reģistrācijas atjaunošanai Inspekcijā var iesniegt sūtot:

  1)      uz adresi vi@vi.gov.lv pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu;

  2)      izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ( vienkāršākais veids- www.vi.gov.lv - > poga “iesniegums inspekcijai” -> reģistrācija portālā latvija.lv-> izvēlnē “iesniegums brīvā veidā”, kas ļauj pievienot dokumentus)

  3)      pa pastu, uz adresi Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012 .

  Klātienē Veselības inspekcijā Klijānu ielā 7, Rīgā (1. stāvā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram:  

Pirmdienās  8:30 -12:30 un 13:00 -17:00
Otrdienās   8:30 -12:30 un 13:00 -19:00
Trešdienās 8:30 -12:30 un 13:00 -17:00
Ceturtdienās 8:30 -12:30 un 13:00 -17:00
Piektdienās 8:30 -12:30 un 13:00 -15:00

   

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES

Informāciju par ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas nodarbinātību ārstniecības iestādē (pieejams elektroniski), iesniedz Inspekcijā piecu darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona ir uzsākusi, mainījusi vai beigusi profesionālo darbību attiecīgajā ārstniecības iestādē. 

Papildu informācijai: e-pasts: vi@vi.gov.lv

Ārstniecības iestāžu reģistrs: 67501589; ingrida.krievina@vi.gov.lv

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs: 67507989 un 67602101; e-pasts: aelita.jansone@vi.gov.lv

Veidlapas ārstniecības iestāžu/personu reģistrācijai iespējams lejupielādēt šeit. 

 

Uzmanību! Maksas pakalpojumi ir ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības (11,52 euro ar PVN), ārstniecības ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības vai ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības dublikāta izsniegšana (11,48 euro ar PVN) un statistiskās informācijas materiālu sagatavošana (9,97 euro ar PVN, bet valsts un pašvaldību institūcijām pakalpojums bez maksas).