Patērētājiem par drošuma prasībām kosmētikas līdzekļiem

Iegādājoties kosmētikas līdzekli legālā tirdzniecības vietā Latvijā, Jums ir tiesības rēķināties, ka lietojot to atbilstoši paredzētajam mērķim un ievērojot lietošanas noteikumus, tas nenodarīs kaitējumu veselībai.  

Visiem kosmētikas līdzekļiem, kas tiek piedāvāti Latvijas tirgū, jābūt drošiem: tie, ņemot vērā produkta veidu, marķējumu, lietošanas vai uzglabāšanas nosacījumus, nedrīkst radīt kaitējumu cilvēka veselībaija tiek lietoti normālos vai paredzamos apstākļos

 

Svarīgākais par kosmētikas līdzekļu marķējumu 

 Par to, ka kosmētikas līdzeklis atbilst normatīvo aktu prasībām, lielā mērā liecina atbilstošs marķējums, ar ko var iepazīties katrs pircējs. Kosmētikas līdzekļa marķējumā vienmēr jābūt šādai informācijai: 

 • kosmētikas līdzekļa nosaukums;
 • ražotāja vai importētāja nosaukums un adrese;
 • minimālais derīguma termiņš:
  termiņa norādi ievada vārdi „Ieteicams līdz ... ”;
  var būt norādīts nepilns datums: mēnesis un gads, piemēram, 12.2017.;
  var būt norādīts pilns datums: diena, mēnesis un gads, piemēram, 30.04.2017.;
  var būt norādīta vieta uz iepakojuma, kur minēts datums. 

   

Derīguma termiņš var nebūt norādīts kosmētikas līdzekļiem, kuru minimālais derīguma termiņš pārsniedz 30 mēnešus!

Šādos gadījumos marķējumā jābūt norādītam atvērta trauciņa simbolam ar cipariem pie tā (piemēram, 6M, 12 M), kas norāda, cik mēnešus pēc atvēršanas kosmētikas līdzekli var lietot bez jebkāda kaitējuma.

 

Piemēram:

 • kosmētikas līdzekļa partijas numurs vai kods;
 • Neto masa vai tilpums (kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti vienreizējai lietošanai, ir mazāki par 5 g vai 5 ml, noformēti ā vienību kopums – ja vienību skaits norādīts uz iepakojuma, kā arī ja tie tiek izsniegti bez maksas reklāmas nolūkā, neto var būt nenorādīts);
 • kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu saraksts dilstošā masas secībā;
 • kosmētikas līdzekļu funkcijas, ja pēc noformējuma nevar pārliecinoši spriest par tā pielietojumu;
 • lietošanas noteikumi un brīdinājumi, īpaši, ja tādi minēti Noteikumos;
 • jebkura cita brīdinoša informācija, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļu profesionālu izmantošanu.

 

Marķējumam jāatrodas uz kosmētikas līdzekļa trauka un iepakojuma un jābūt neizdzēšamam, viegli salasāmam. Tas nedrīkst saturēt maldinošu informāciju.

 

Nevajadzētu pirkt kosmētikas līdzekli ar nepilnīgu vai apšaubāmas kvalitātes marķējumu!

 

Iepakojumu, kam ir tieša saskare ar kosmētikas līdzekli (piemēram, tūbiņa pudelīte u.c.), sauc par primāro iepakojumu, savukārt iepakojumu, kurā ievietots primārais iepakojums (tūbiņa u.tml.) - par sekundāro iepakojumu.

 

 Ja marķējumā ir atvērtas grāmatas simbols, tas nozīmē, ka kosmētikas līdzekļa mazā izmēra dēļ visu informāciju (piemēram, sastāvdaļu sarakstu, lietošanas noteikumus un brīdinājumus) marķējumā nevar norādīt, tāpēc tā norādīta uz etiķetes, lentes, kartes. Gadījumos, kad informāciju par kosmētikas līdzekļa sastāvu nevar norādīt pat uz etiķetes, lentes vai kartes, tai tirdzniecības vietā jābūt izvietotai labi redzamā vietā blakus kosmētikas līdzeklim. Ieraugot šādu simbolu, noteikti jāpieprasa kosmētikas līdzeklim pievienotā informācija. Pretējā gadījumā jūs riskējat informācijas trūkuma dēļ nepareizi lietot konkrēto kosmētikas līdzekli.

 

Ja preces marķējumā ietvertā informācija ir svešvalodā, Valsts valodas likums paredz, ka tai obligāti jābūt tulkojumam latviešu valodāNetiek tulkoti tikai kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu nosaukumi, jo kopš 1996. gada visā ES teritorijā marķēšanas vajadzībām tiek lietota kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotā starptautiskā nomenklatūra – INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Sastāvdaļu nosaukumu datubāze publiski pieejama vietnē CosIng.  

 
Kas jāņem vērā, iegādājoties kosmētikas līdzekli?

  

Iegādājoties kosmētikas līdzekli mazumtirdzniecības tīklā, pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju produkta marķējumā, ņemot vērā iepriekš aprakstītās prasības informācijai, ko nepieciešams iekļaut marķējumā.

 

NEPĒRCIET KOSMĒTIKAS LĪDZEKLI, KURA MARĶĒJUMS NAV VIEGLI SALASĀMS, SAPROTAMS, NAV LATVIEŠU VALODĀ!

 

Marķējumam jābūt visiem kosmētikas līdzekļiem, arī tiem, kas tiek piedāvāti internetā, ir lielā fasējumā un ko iepako atbilstoši pieprasītajam daudzumam vai tūlītējai pārdošanai.

 

Iegādājoties un lietojot kosmētikas līdzekli, obligāti ir jāpārliecinās, vai uz tā norādīts derīguma termiņš vai atvērta trauciņa simbols.

 

Turklāt pēc pirmreizējas atvēršanas kosmētikas līdzekli nedrīkst lietot ilgāk par atvērtā trauciņa simbolā norādīto laiku. 

 

Izvēloties kosmētikas līdzekli pakalpojuma sniegšanai, vēlams iepazīties ar to kosmētikas līdzekļu sarakstu, ko aizliegts piedāvāt Latvijas un ES tirgū. Tas pieejams Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā Datubāzes > Bīstamo preču saraksts.

 

 

Ja tiek konstatēta KL nevēlama iedarbība ...

 

Par nevēlamu tiek uzskatīta kosmētikas līdzekļa iedarbība uz cilvēka veselību, kas rodas, izmantojot šo konkrēto kosmētikas līdzekli normālos vai paredzamos apstākļos. Tiesa, šādai iedarbībai nepieciešami objektīvi pierādījumi. Jēdzienā „nevēlama iedarbība” šajā gadījumā netiek ietverta apšaubāma vai neskaidri paziņota iedarbība, kā arī ļaunprātīgas vai nepareizas līdzekļu izmantošanas rezultāts.

Veselības inspekcija aicina ārstniecības personas un patērētājus ziņot par būtisku nevēlamu kosmētikas līdzekļa ietekmi. Ziņojumā lūdzam sniegt iespējami pilnīgu informāciju atbilstoši Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumu Nr.354 6.punktam:

„6. Ja ārstniecības persona vai gala patērētājs ziņo kompetentajai iestādei par būtisku nevēlamu kosmētikas līdzekļa ietekmi, ziņojumā sniedz šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju.”

No atbildīgās personas, izplatītāja, ārsta vai gala patērētāja Latvijā saņemtu informāciju par būtisku nevēlamu kosmētikas līdzekļa ietekmi, Veselības inspekcija darīs zināmu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā tas noteikts regulas 1223/2009 23.pantā. Informācijas apritē starp ES kompetentajām iestādēm tiek nodrošināta konfidencialitāte, izmantojot sistēmu, kas nav publiski pieejama.

Jāņem vērā, ka nevēlamu iedarbību apliecina vienīgi medicīnas darbinieka izsniegts dokuments. Ar sūdzībām par prasībām neatbilstošiem kosmētikas līdzekļiem var vērsties Veselības inspekcijā. Sīkāku informāciju par prasībām iesnieguma iesniegšanai skatīt šeit.