Datubāzes

 

Nosaukums Apraksts Atbildīgā persona
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs Veselības inspekcija reģistrē vai pārreģistrē ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. 67387662
67602101
Ārstniecības iestāžu reģistrs

Veselības inspekcija reģistrē ārstniecības iestādes Ārstniecības iestāžu reģistrā. Sistēmā par katru ārstniecības iestādi (ĀI) ir šāda informācija: ĀI pamatinformācija - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, utt.; ĀI filiāles un struktūrvienības, to informācija; ĀI sertifikātu informācija.
Uzmanību! Ārstniecības iestāžu reģistra meklētājā ārstniecības iestādes kods jāievada bez svītras, piemēram, 101010101 

67501589
Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
(23.05.2017., Excel, 494 KB)
Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši MK noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei.  67507990
(Rīga)

63323799
(Kurzeme)

65424547
(Latgale)

64281752
(Vidzeme)

63083193
(Zemgale)
Eiropas Savienības informācija par zāļu atsaukšanu (03.05.2017., Excel, 247 KB) Eiropas Savienības informācija par atsauktajiem medikamentiem. 67807530
Veselības inspekcijas informācija par zāļu atsaukšanu (10.05.2017., Excel, 67 KB) Veselības inspekcijas informācija par atsauktajiem medikamentiem Latvijā.
67807530
Informācija par bīstamām/ nedrošām/ no tirgus atsauktām medicīniskajām ierīcēm (19.05.2016., Excel, 26 KB)

Veselības inspekcija saņem ziņojumus no Zāļu valsts aģentūras, kā no kompetentās iestādes par Vigilances sistēmu Latvijā, par medicīnisko ierīču atsaukumiem no tirgus.

67507993
Bīstamo preču saraksts (28.04.2017., Excel, 1.83 MB) Veselības inspekcija informācijas ātrās apmaiņas sistēmu – RAPEX ietvaros saņem ziņas par bīstamām precēm, kas konstatētas Eiropas Savienības tirgū. Veselības inspekcija veic visas nepieciešamās darbības, lai nepieļautu bīstamu preču nonākšanu Latvijas tirgū. 67507991
Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji (08.05.0217., Excel, 1.38 MB) Veselības inspekcija publicē skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuru paziņojumi  ir saņemti un izskatīti Inspekcijā. 67081546
67081613
Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni (20.03.2017., Excel, 840 KB) Sarakstā  atspoguļota informācija, kas ir aktuāla 20.03.2017. Pēc norādītā datuma komersanti var būt veikuši izmaiņas Eiropas Komisijas datu bāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā, pievienojot jaunus produktus vai izņemot esošos no portāla EU-CEG. 67081658
Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji (21.04.2017., Excel, 67 KB ) Pirms komercdarbības uzsākšanas, pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus 67081593
Dzeramā ūdens īpašās normas (30.12.2016., Excel, 488 KB) No 2011.gada 1.janvāra lēmumu par īpašo normu noteikšanu dzeramajam ūdenim pieņem Veselības inspekcija. 67081546