Datubāzes

 

Nosaukums Apraksts Atbildīgā persona
Informācija par reģistrētām ārstniecības personām/ ārstniecības atbalsta personām

Veselības inspekcija veic ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju. Reģistrēta persona ir  tiesīga praktizēt reglamentētā profesijā. Datubāzē ir pieejama informācija par reģistrētām ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un profesiju, kurā personai ir tiesības praktizēt.


67507989 67602101
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs

Datubāzē pieejama informācija par reģistrētu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu  pamatdarba vietām  ārstniecības iestādē un sertifikāciju (sertificētām specialitātēm, sertifikāta derīguma termiņiem)


67602101
Ārstniecības iestāžu reģistrs

Veselības inspekcija reģistrē ārstniecības iestādes Ārstniecības iestāžu reģistrā. Sistēmā par katru ārstniecības iestādi (ĀI) ir šāda informācija: ĀI pamatinformācija - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, utt.; ĀI filiāles un struktūrvienības, to informācija; ĀI sertifikātu informācija.
Uzmanību! Ārstniecības iestāžu reģistra meklētājā ārstniecības iestādes kods jāievada bez svītras, piemēram, 101010101 

67501589
Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
(20.02. 2020., Excel, 615KB)

Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši MK noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei. 

67507990
(Rīga)

63323799
(Kurzeme)

65424547
(Latgale)

64281752
(Vidzeme)

63083193

(Zemgale)

 

Eiropas Savienības informācija par zāļu atsaukšanu 

(14.02.2020., Excel, 429KB)

 

Eiropas Savienības informācija par atsauktajiem medikamentiem. 67807530

 

Veselības inspekcijas informācija par zāļu atsaukšanu

(20.11.2019., Excel, 640 KB)

 

Veselības inspekcijas informācija par atsauktajiem medikamentiem Latvijā.
67807530
Bīstamo preču saraksts (30.12.2019., Excel, 2.32 MB) Veselības inspekcija informācijas ātrās apmaiņas sistēmu – RAPEX ietvaros saņem ziņas par bīstamām precēm, kas konstatētas Eiropas Savienības tirgū. Veselības inspekcija veic visas nepieciešamās darbības, lai nepieļautu bīstamu preču nonākšanu Latvijas tirgū. 67507991

 

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji

(06.02.2020., Excel, 2.35 MB) 

Veselības inspekcija publicē skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuru paziņojumi  ir saņemti un izskatīti Inspekcijā. 67081613

 

Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni

 

Datubāzē  atspoguļota informācija, kas ir iesniegta Eiropas Komisijas datubāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā. 67081658

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji 

(17.09.2019., Excel, 65,5 KB)

Pirms komercdarbības uzsākšanas, pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus 67081593

Dzeramā ūdens īpašās normas 

(13.06.2019., Excel, 482KB)

No 2011.gada 1.janvāra lēmumu par īpašo normu noteikšanu dzeramajam ūdenim pieņem Veselības inspekcija. 67807534