Datubāzes

 

Nosaukums Apraksts Atbildīgā persona
Informācija par reģistrētām ārstniecības personām/ ārstniecības atbalsta personām

Veselības inspekcija veic ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju. Reģistrēta persona ir  tiesīga praktizēt reglamentētā profesijā. Datubāzē ir pieejama informācija par reģistrētām ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām un profesiju, kurā personai ir tiesības praktizēt.


67507989 67602101
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs

Datubāzē pieejama informācija par reģistrētu ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu  pamatdarba vietām  ārstniecības iestādē un sertifikāciju (sertificētām specialitātēm, sertifikāta derīguma termiņiem)


67602101
Ārstniecības iestāžu reģistrs

Veselības inspekcija reģistrē ārstniecības iestādes Ārstniecības iestāžu reģistrā. Sistēmā par katru ārstniecības iestādi (ĀI) ir šāda informācija: ĀI pamatinformācija - nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, utt.; ĀI filiāles un struktūrvienības, to informācija; ĀI sertifikātu informācija.
Uzmanību! Ārstniecības iestāžu reģistra meklētājā ārstniecības iestādes kods jāievada bez svītras, piemēram, 101010101 

67501589
Medikamentu iegādes atļaujas ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām
23.05. 2019., Excel, 694 KB)

Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites, nekvalitatīvo zāļu iznīcināšanas kārtības ievērošanu atbilstoši MK noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu iestādei zāļu iegādei. 

67507990
(Rīga)

63323799
(Kurzeme)

65424547
(Latgale)

64281752
(Vidzeme)

63083193

(Zemgale)

Eiropas Savienības informācija par zāļu atsaukšanu 20.05.2019., Excel, 283 KB)

 

Eiropas Savienības informācija par atsauktajiem medikamentiem. 67807530

Veselības inspekcijas informācija par zāļu atsaukšanu 02.05.2019., Excel, 70.5 KB)

 

Veselības inspekcijas informācija par atsauktajiem medikamentiem Latvijā.
67807530

Informācija par bīstamām/ nedrošām/ no tirgus atsauktām medicīniskajām ierīcēm 22.08.2018., Excel, 26 KB)

 

 
Veselības inspekcija saņem ziņojumus no Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA), kā no kompetentās iestādes par Vigilances sistēmu(1) Latvijā, par medicīnisko ierīču atsaukumiem no tirgus, kā arī ražotāja ziņojumiem par nepieciešamību veikt korektīvas darbības tirgū laistām medicīnas ierīcēm.   Inspekcija aicina medicīnisko ierīču izplatītājus, importētājus, ārstniecības iestāžu atbildīgās personas un citus medicīnisko ierīču lietotājus regulāri sekot publicētajai informācijai ZVA mājas lapā, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču drošu lietošanu.Ja esat iegādājušies kādu no sarakstā minētajām medicīnas ierīcēm, aicinām sazināties ar preces piegādātāju vai ražotāju.
 
(1) Medicīnisko ierīču vigilances sistēma ir vienota ziņošanas sistēma Eiropas Savienībā (ES) par negadījumiem, kuros iesaistītas  medicīniskās ierīces, 
korektīvām darbībām, ko veikuši ražotāji vai atbildīgās iestādes un informācijas izvērtēšanu.
67507993
Bīstamo preču saraksts (02.05.2018., Excel, 2.10 MB) Veselības inspekcija informācijas ātrās apmaiņas sistēmu – RAPEX ietvaros saņem ziņas par bīstamām precēm, kas konstatētas Eiropas Savienības tirgū. Veselības inspekcija veic visas nepieciešamās darbības, lai nepieļautu bīstamu preču nonākšanu Latvijas tirgū. 67507991

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji (09.05.2019., Excel, 1.51 MB)

 

 

Veselības inspekcija publicē skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuru paziņojumi  ir saņemti un izskatīti Inspekcijā. 67081613

 

Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni

 

Datubāzē  atspoguļota informācija, kas ir iesniegta Eiropas Komisijas datubāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā. 67081658
Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēji (08.04.2019., Excel, 69 KB) Pirms komercdarbības uzsākšanas, pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus 67081593
Dzeramā ūdens īpašās normas (15.05.2019., Excel, 482KB) No 2011.gada 1.janvāra lēmumu par īpašo normu noteikšanu dzeramajam ūdenim pieņem Veselības inspekcija. 67807534