Par ķīmiskām vielām, ķīmiskiem maisījumiem, kosmētikas līdzekļu drošumu

 

Ja kosmētikas līdzeklis vai ķīmiska viela ir radījusi nevēlamu ietekmi veselībai, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds
  • personas kods,
  • dzīvesvietas adrese,
  • kontaktinformācija (e – pasts vai tālrunis)
  • iesniegumam jāpievieno visa rīcībā esošā dokumentāciju, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā.

Gadījumā, ja iesniegums ir par nevēlamu ietekmi, kas radusies no kāda kosmētikas līdzekļa, ķīmiskās vielas lietošanas, iesniegumam jāpievieno:

  • ja zināms, jāmin produkta tirdzniecības nosaukums, ražotājs, izplatītājs Latvijas tirgū, tā pirkšanas vieta;
  • ārsta izziņa par konkrētā produkta negatīvo ietekmi uz cilvēku; 
  • vēlams pievienot produktu iesniegumam, jo tad labāk iespējams izvērtēt konkrēto gadījumu un vai produkts atbilst normatīvo aktu prasībām.

Iesniegumus iesniedz:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas

Sīkāka informācija:

 pa tālruni 67507991. Kompetentus speciālistus pa šiem tālruņiem iedzīvotāji var sazvanīt katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17.00.

.