Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai personai nodrošinātu tiesības nodarboties ar profesionālu darbību Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs, un citās valstīs. Veselības inspekcija pēc pieprasījuma izsniedz izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā- māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas palīgiem, kosmētiķiem, zobārstniecības māsām, zobu higiēnistiem, zobārsta asistentiem, zobu tehniķiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, fizioterapeita asistentiem, ergoterapeita asistentiem, audiologopēdiem, mākslas terapeitiem, uztura speciālistiem, tehniskiem ortopēdiem, radiologa asistentiem, biomedicīnas laborantiem, skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, radiogrāferiem, podologiem, masieriem, militārais paramediķis, kas apliecina: • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ. !!! Māsas (medicīnas māsas), kas vēlas uzsākt profesionālu darbību kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā alternatīvu Veselības inspekcijas izdotajai izziņai papīra formā, ir tiesīgas pieprasīt Eiropas profesionālo karti (EPC), kas ir elektroniskā procedūra, ko var izmantot profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Veselības inspekcija nodrošina EPC pieteikumu saņemšanu, izskatīšanu, tās apstrādi un turpmāku virzību reglamentētajā māsas profesijā. Sīkāk par EPC: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumam pievienojams izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms). (Nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievienojams arī uzvārda/vārda maiņu apliecinošs dokuments).

  Ja dokumentu iesniegšanu veic pilnvarota persona, jāuzrāda notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

  Iesniedzot dokumentus klātienē jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments, jāaizpilda iesniegums izziņas sagatavošanai.

  Pieteikšanās EPC platformā māsas profesijā - https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

 2. Maksājumi
  Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izziņas izsniegšana ir maksas pakalpojums (izmaksas skatīt cenrādī).

  Samaksa par EPC – 80,- EUR (cena var mainīties atkarībā no tā, vai uzņēmējas dalībvalsts iekasē maksu par pieteikuma apstrādi)

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja dokumentu saņemšanu veic pilnvarota persona, jāuzrāda notariāli vai bāriņtiesas apliecināta pilnvara.

Maksājumi

Pozīcija Cena
personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju 15.46 EUR
personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 37.59 EUR
informācija, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ 30.21 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Samaksa par izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ir:
• ja ārstniecības persona ir ieguvusi kvalifikāciju, kuras apmācība uzsākta līdz  2004.gada 1.maijam – 83,26 euro;
• ja ārstniecības persona ieguvusi kvalifikāciju, kuras apmācība uzsākta pēc 2004.gada 1.maija – 45,67 euro.

Brīdinājums - Veselības inspekcijai ir tiesības pagarināt izskatīšanas termiņu, par to informējot iesniedzēju.

Saņemt pakalpojumu