Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
132
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Ārvalstīs iegūtās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām darbam Latvijā

Pakalpojuma pieprasīšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētā profesijā.
Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai vispirms jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC), kurā tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā. AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk — informācijas institūcijas izziņa) un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Veselības inspekcijai, lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība. Uz tās pamata persona tiek iekļauta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Veselības inspekcija informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību ir iespējams apgūt. Pretendentam ir tiesības uzreiz kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

Māsas (medicīnas māsas) profesionālās darbības uzsākšanai citā Eiropas savienības valstī ir tiesīgas pieprasīt Eiropas profesionālo karti:
http://www.vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/kvalifikacijas-atzisana-arvals…

Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā:
Māsas (medicīnas māsa) un vecmātes, kas vēlas pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (turpmāk – pretendents) par to paziņo Veselības inspekcijai, iesniedzot deklarāciju īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā un klāt pievienotus dokumentus (oriģināli vai notariāli apliecināti attiecīgā dokumenta kopijas) personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski. Vērtējot pretendenta kvalifikāciju Veselības inspekcija var pieprasīt pretendentam veikt kvalifikācijas pārbaudi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāierodas Akadēmiskā informācijas centrā (turpmāk – AIC) un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti.
  AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavoto izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām nosūta Veselības inspekcijai izvērtēšanai lēmuma pieņemšanai.

  Akadēmiskā informācijas centra kontaktinformācija:
  Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga
  apmeklētāju pieņemšanas laiki:
  Pirmdienās 14:00 - 18:00
  Otrdienās 9:00 - 13:00
  Ceturtdienās 13:00 - 17:00

  Pasta adrese:
  Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
  Tālr.: (+371) 67225155
  E-pasts: aic@aic.lv  Īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski jāiesniedz veidlapa „Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu māsas (medicīnas māsa), ārsta palīga, māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētajā profesijā” un klāt pievienoti dokumenti.

  Eiropas profesionālā karte – māsas profesijā:
  Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei māsai ir jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā. https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  - ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja persona vēlas veikt pastāvīgu profesionālo darbību Latvijas Republikā;

  - ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas attiecībā uz reglamentētajām profesijām, kurām piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi;

  - ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas, ja uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendē persona, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvusi mītnes valstī, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts.

  - īslaicīgai (!) profesionālai darbībai Latvijā - no visu dokumentu iesniegšanas no divām nedēļām līdz četriem mēnešiem.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012).

Normatīvie akti:

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
(Saeima; likumi; 2001.07.20.)

Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 149; 2005.03.05.)

Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
(Ministru kabinets; noteikumi; 351; 2005.05.28.)

Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā
(Ministru kabinets; noteikumi; 827; 2016.12.23.)

Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā
(Ministru kabinets; noteikumi; 168; 2017.03.31.)

Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās
(Ministru kabinets; noteikumi; 566; 2017.09.22.)

Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
(Ministru kabinets; noteikumi; 103; 2019.03.09.)

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/36/EK "Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu"
(Eiropas Parlaments un Padome; direktīva; 0; 2005.09.07.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)

Saņemt pakalpojumu