Eiropas profesionālā karte (turpmāk-EPK) ir elektronisks sertifikāts, kas tiek izdots profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ES reglamentētajās farmaceita, māsas (vispārējās aprūpes māsas) un fizioterapeita profesijās, kā arī nekustamo īpašumu aģenta un kalnu gida profesijās. Eiropas profesionālās kartes izdošanas mērķis ir atvieglot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tādējādi veicinot darbaspēka mobilitāti.

Lai pieteiktos Eiropas profesionālai kartei pretendentam ir  jāaizpilda pieteikuma formu IMI sistēmā. https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm

Vēršam uzmanību, ka Eiropas profesionālo karti var saņemt tikai māsas (vispārējās aprūpes māsas), fizioterapeita un farmaceita reglamentētās profesijās. Veselības inspekcija nodrošina Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu, izskatīšanu, tās apstrādi un turpmāku virzību reglamentētajā māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā.

Eiropas profesionālās kartes priekšrocības:

·         Jūsu izcelsmes valsts iestādes palīdzēs jums sagatavot pieteikumu un pārbaudīs, vai tas ir pareizs un aizpildīts pilnīgi. Tās arī apliecinās jūsu dokumentu autentiskumu un derīgumu.

·         Gatavojot nākamos iesniegumus, jums nebūs dokumenti augšupjāielādē atkal.

·         Ja uzņemošās valsts atbildīgās iestādes neizskata jūsu pieteikumu noteiktajā termiņā, kvalifikācija tiks atzīta automātiski, un jūs varēsit izveidot EPK sertifikātu savā tiešsaistes kontā.

Samaksa par Eiropas profesionālās karti:

·         Personai, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Republikā, kā arī no personas, kam Latvijas Republikā ir atzīta profesionālā kvalifikācija un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, – 80 euro;

·         Personai, kas izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu pastāvīgai profesionālajai darbībai vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas (vispārējās aprūpes māsas) reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, – 240 euro.

 

Papildus informācijai:  https://www.youtube.com/watch?v=5BvlTrJwuc0&feature=youtu.be

 

Eiropas profesionālā karte nav obligāta. Proti, Jūs varat izvēlēties, vai kvalifikācijas atzīšanai izmantot Eiropas profesionālās kartes procedūru, vai kvalifikācijas atzīšanas  procedūru, iesniedzot papīra dokumentus