Lai saņemtu atbildi uz jautājumu, Jums ir vairākas izvēles iespējas:


  • Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, izvēloties kādu no kategorijām (augstāk).

  • Izglītības un bērnu pieskatīšanas iestāžu, skaistumkopšanas salonu, solāriju, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem, publisko peldbaseinu un pirts pārstāvjiem, kosmētikas līdzekļu izplatītājiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu vadītājiem, darbiniekiem skaidrojumus sniedz e-pakalpojumus "Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi".

  • Informāciju par prasībām izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēm, skaistumkopšanas saloniem, solārijiem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga sniedzējiem sniedz e-pakalpojums "Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci".

  • Piezvaniet mums.

  • Ja nepieciešama atbilde par konkrētu gadījumu, jāiesniedz oficiāls ”Iesniegums Veselības inspekcijai”, ko elektroniski iespējams sagatavot šeit.