Farmācija Informācija
Receptes

Veselības inspekcijas Farmācijas departaments (turpmāk – Inspekcija) atgādina zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, vai personām, kas ir reklāmas devēji vai reklāmas izplatītāji par pienākumu līdz 30.maijam sagatavot un iesniegt Inspekcijā paziņojumu par 2021.gadu, norādot:

  • informāciju par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu (tai skaitā ziedojumiem un dāvinājumiem) biedrībām, nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm un farmaceitiskās darbības subjektiem;
  • informāciju par  katru paziņojuma sniedzēja organizēto vai sponsorēto pasākumu;
  • informāciju par pētījumiem un attīstībai izlietoto summu;
  • informāciju par publikāciju apmaksu speciālistiem.Paziņojums ir aizpildāms un iesniedzams Inspekcijai arī gadījumā, ja iepriekšējā gadā materiālais vai cita veida atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm nav sniegts, kā arī nav organizēti vai sponsorēti pasākumi, norādot, ka atbalsts nav sniegts.

Vairāk informācijas par paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību lūdzam skatīt šeit[JV1] . (https://www.vi.gov.lv/lv/pazinojums-par-biedribam-nodibinajumiem-un-arstniecibas-iestadem-sniegto-materialo-vai-cita-veida-atbalstu-0 )

Paziņojumu var iesniegt:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu pa tālruni – 67081547 vai rakstot elektroniski – kn@vi.gov.lv.

Prasības noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 32.2 punktā.