Dienesta viesnīcās izmitina personas izglītības ieguves vai darba izpildes laikā. Lai gan tās līdzinās dzīvokļa tipa ēkai un plānojumam, lielākoties dienesta viesnīcās ir arī koplietošanas telpas kā, piemēram, virtuve, vannas (dušas) un tualetes telpas, mācību (atpūtas) telpas. Tas rada inficēšanās riskus dienesta viesnīcu iemītniekiem. Veselības inspekcija veic dienesta viesnīcu un tām noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. Higiēnas prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2000. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”(MK noteikumi Nr. 137).

MK noteikumi Nr. 137 nosaka prasības: 

  • telpām un iekārtojumam;
  • ūdensapgādei un kanalizācijai, apkurei, ventilācijai un apgaismojumam;
  • telpu, iekārtu un inventāra sanitārajam stāvoklim.

Ar visām MK noteikumu Nr. 137 prasībām varat iepazīties šeit. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs dienesta viesnīcas vadītājs.

Gripas sezonas laikā dienesta viesnīcām, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, un mazinātu tās tālāku izplatīšanos, jāievēro stingrāki higiēnas pasākumi, veicot biežu koplietošanas iekārtu un virsmu dezinfekciju un regulāru telpu vēdināšanu. Vairāk par profilakses pasākumiem gripas sezonā un rīcību, ja dienesta viesnīcā jau ir saslimušie, skatīt zemāk:

Ieteikumi gripas profilaksei dienesta viesnīcām

Ieteikumi gripas profilaksei dienesta viesnīcām
Skatīt vairāk