Ieteikumi paredzēti, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, mazinātu tās tālāku izplatīšanos, ievērojot vīrusu izturību vidē un infekcijas izplatīšanās ceļus.

Lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, nepieciešams:

 • informēt dienesta viesnīcas īrniekus un darbiniekus par gripas simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem;
 • klepojot vai šķaudot, lietot vienreizlietojamās salvetes vai aizklāt muti un degunu ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu;
 • regulāri un rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no vīrusa pārnešanas ar rokām;
 • veikt visu koplietošanas telpu, iekārtu, virsmu un priekšmetu mitro uzkopšanu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (vīruss izdzīvo uz priekšmetiem no dažām stundām līdz 10 dienām);
 • nodrošināt koplietošanas telpu regulāru vēdināšanu –  maksimāli atvērt logus, pēc iespējas radot caurvēja efektu, ieteicamais vēdināšanas laiks vismaz 5-10 minūtes (iekštelpu gaisā vīruss var saglabāties 2-9 stundas);
 • nerīkot pasākumus, kuros piedalās daudz cilvēku;
 • ja dienesta viesnīcā ir saslimšanas gadījumi ar gripu, par to informēt personas, kuras izmitinātas vienā telpā ar saslimušajām personām.

Ja dienesta viesnīcas īrniekam ir gripas pazīmes, nepieciešams:

 • informēt dienesta viesnīcas vadītāju;
 • konsultēties ar ārstu vai izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, lai risinātu jautājumu par hospitalizāciju;
 • ieteikt slimniekam uzturēties savā dzīvojamā telpā un izvairīties no tiešiem kontaktiem ar citiem cilvēkiem.

Ja saslimušais tiek hospitalizēts:

 • īrniekiem, kuri atrodas vienā telpā ar saslimušo personu, ieteicams nekavējoties veikt telpas vēdināšanu, rūpīgu mitro uzkopšanu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, kurus lietojis vai kuriem pieskāries slimnieks;
 • savākt dvieļus un gultas veļu, ko lietojis slimnieks, nepurinot tos, nogādāt netīrās veļas uzglabāšanas telpā;
 • ja slimā persona netiek hospitalizēta vai atsakās no hospitalizācijas, šai personai ieteicams ievērot ārstniecības personas norādījumus.

 

Informācija par gripas simptomiem un profilakses pasākumiem, vīrusa izplatību pasaulē, kā arī jaunākās rekomendācijas ir pieejamas:  

 • Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā 
 • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā
 • Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona mājaslapā

Dienesta viesnīcu pašnovērtējuma pilotprojekta 2022.gadā ziņojums