Veselības inspekcija informē par Vācijas tirgū konstatētajiem ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test viltojumiem.

Lai gan viltotajiem un oriģinālajiem testiem nosaukums un ražotājs ir vienāds, tomēr ir konstatētas būtiskas atšķirības, kas sekmīgi ļauj atšķirt viltotos un oriģinālos antigēna testus.

Iesakām iepazīties ar Coronavirus 2019-nCoV-antigen test oriģinālā un viltojuma atšķirībām!

Atšķirības
  • Informācija par derīguma termiņu

Uz viltoto testu tirdzniecības iepakojuma  norādīts, ka derīguma termiņš ir 24 mēneši, savukārt uz oriģinālo testu tirdzniecības iepakojuma – 18 mēneši, kā arī uz viltoto testu tirdzniecības iepakojuma ir norādīts gan ražošanas, gan derīguma termiņa datums, kas nav norādīts uz oriģinālā tirdzniecības iepakojumu.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test Oriģinālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test
Tests
Tests
  • Testa kasetes dizains

Viltotajām testu kasetēm trešā iedaļa ir krietni mazāka nekā oriģinālajam testam.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test Oriģinālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test
Tests
Tests
  • Informācija uz transporta kastēm

Uz viltoto testu transporta kastēm ir norādīts testa nosaukums Coronavirus (2019-nCoV) antigentest, simbolu veidā norādīta uzglabāšanas temperatūra un citi parametri, kas uz oriģinālo testu transporta kastēm nav norādīts.

Viltotie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test Oriģinālie ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test
Tests
Tests

 

Gadījumā, ja konstatēts ražotāja Beijing Hotgen Co., Ltd. Coronavirus 2019-nCoV-antigen test viltojums Latvijas Republikas tirgū, lūgums informēt Veselības inspekcijas Medicīnisko ierīču uzraudzības nodaļu zvanot 67081611 vai sūtot e-pastu uz elektronisko adresi miun@vi.gov.lv norādot informāciju gan par preci, gan par preces izplatītāju/ piegādātāju.