Paziņojums ārstniecības iestāžu reģistram par atbilstību

Atbilstoši 2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” ārstniecības iestādēm jāpaziņo Ārstniecības iestāžu reģistram par atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.

Ņemot vērā daudzos uzdotos jautājumus par šīs prasības izpildi saistībā ar Ārstniecības iestāžu reģistru, esam sagatavojuši un ievietojuši mājas lapā paziņojuma paraugu.

Šo paraugu Jūs variet izmantot, lai paziņotu Ārstniecības iestāžu reģistram par attiecīgās iestādes atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām. Paziņojums ir derīgs tikai ar ārstniecības iestādes vadītāja parakstu. Paziņojuma veidlapu varat lejupielādēt šeit.