Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu paaugstināta riska subjekts ir tiesību subjekts, kura darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kura darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības vai kura darbība ir saistīta ar veselību ietekmējošo faktoru kaitīgo iedarbību un kurš ir pakļauts epidemioloģisko drošību regulējošo normatīvo aktu prasībām

Lai nepieļautu infekcijas slimību perēkļa rašanos un infekciju izplatīšanos, Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības – nosacījumus un praktisku pasākumu kopumu, kas samazina vai likvidē vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību un garantē drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu.

Veselības inspekcija atbilstoši deleģējumam Epidemioloģiskās drošības likumā veic paaugstināta riska subjektu un tiem noteikto higiēnas prasību uzraudzību un kontroli atbilstoši kārtējā gada uzraudzības programmai un noteiktajam uzraudzības biežumam, kā arī iesniegumu (sūdzību) gadījumā vai pēc citas informācijas par neatbilstošu higiēnas stāvokli. Ja kontroles laikā tiek konstatēti kādi pārkāpumi normatīvo aktu prasībām, Veselības inspekcija uzdod tos novērst noteiktā termiņā un veic atkārtotu pārbaudi, lai pārliecinātos par uzdoto pasākumu izpildi.

Pašreiz Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības sekojošiem paaugstināta riska subjektiem:

 • bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (aukles, pieskatīšanas centri),
 • dienesta viesnīcām,
 • izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (bērnudārzi),
 • peldvietām,
 • publiskas lietošanas peldbaseiniem,
 • publiskas lietošanas pirtīm,
 • publiskām dzeramā ūdens apgādes sistēmām,
 • skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem (frizētavām, manikīra un pedikīra pakalpojumiem,  kosmētiskajiem kabinetiem, solārijiem, tetovēšanas, mikropigmentācijas, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumiem),
 • sociālās aprūpes iestādēm
 • solārijiem,
 • vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēm.

Konsultācijas par paaugstināta riska subjektu uzraudzību un kontroli iedzīvotāji var saņemt pa tālruni 67081600.

Papildus informācija: