Skaistumkopšanas salonu (kabinetu) iekārto ēkā, kas ir pieņemta ekspluatācijā un tiek izmantota atbilstoši tās projektētam lietošanas veidam. Tas nozīmē, ja pakalpojums tiek sniegts, piemēram, biroju vai daudzdzīvokļu mājā, ir jāmaina telpas funkcija (jāvēršas attiecīgās pašvaldības Būvvaldē). Nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanai Būvvalde var lūgt nodrošināt Veselības inspekcijas atzinumu par projekta izskatīšanu attiecībā uz higiēnas jautājumiem (maksas pakalpojums).

Ja ir šaubas par izvēlētās ēkas vai telpu atbilstību paredzēto skaistumkopšanas pakalpojumu īstenošanai, pēc salona (kabineta) īpašnieka brīvprātīga pieprasījuma Veselības inspekcija veic salona (vai kabineta) higiēnisko novērtēšanu, izsniedzot atzinumu par objekta darbības uzsākšanu (bezmaksas pakalpojums). Par izvēlēto telpu atbilstību un pielāgošanu higiēnas prasībām var konsultēties arī Veselības inspekcijā (un tās teritoriālajās struktūrvienībās), līdzi ņemot telpu (projekta) plānu.

Skaistumkopšanas salona (kabineta) iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro Ministru kabineta noteikumos noteiktās higiēnas prasības. Salonu (kabinetu) iekārto telpās, kurās ir centralizēta vai autonoma aukstā un karstā ūdens padeve ar sadzīves kanalizācijas sistēmu. Darba telpā jābūt ierīkotai izlietnei. Aprīkojumam, mēbelēm, grīdām un sienām jābūt piemērotām uzkopšanai (mitrajai tīrīšanai, dezinfekcijai), izgatavotām no materiāla, kas nav porains. Pie izlietnes izkārto līdzekļus un piederumus roku apstrādei (šķidrās ziepes, roku dezinfekcijas līdzeklis, papīra dvieļi) un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un, ja nepieciešams, sterilizācijas veikšanai nepieciešamo aprīkojumu.

Darba telpu vēdināšanā, apgaismojuma, darbinieku palīgtelpu un pirmās palīdzības aptieciņas nodrošināšanā ievēro normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām darba vietās noteikto (informāciju skatīt Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē www.vdi.gov.lv). Darba telpai jābūt labi apgaismotai un ventilētai un pietiekami lielai, lai tajā varētu izvietot visas darbam nepieciešamās lietas. Mīkstais grīdas segums skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietās netiek rekomendēts.

Skaistumkopšanas pakalpojumi ir saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanās risku un, neievērojot higiēnas prasības, var būt viens no iemesliem dažādu infekcijas slimību izplatīšanai, tādēļ ir īpaši svarīgi uzraudzīt šo pakalpojumu sniedzējus. Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas veic saimniecisko darbību, ir nepieciešams par to paziņot Veselības inspekcijai, aizpildot speciālu iesnieguma veidlapu (skatīt šeit). Iesniegums ir jāiesniedz arī tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas skaistumkopšanas pakalpojumus veic izbraucot pie klienta vai savā dzīvesvietā, kā arī uzņēmumiem, piemēram, viesnīcām un sporta klubiem, ja klientu ērtībām tiek piedāvāti kādi no skaistumkopšanas pakalpojumiem (t.sk. publiskas lietošanas pirts, peldbaseins un solārijs).

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Veselības inspekciju pa tālruni 67081600.