Paziņošana par skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu

ATGĀDINĀM, ka paziņošanas iesniegumi ir jāiesniedz visiem no jauna reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, kā arī visiem pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz informācija par izmaiņām pakalpojumu sniegšanā, piemēram, mainīta pakalpojumu sniegšanas adrese, sniegto pakalpojumu veidi u.c.

Paziņošanas iesniegums jāiesniedz, izmantojot sekojošus iesniegšanas veidus:

 • parakstītu iesniegumu, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012. Veidlapa pieejama šeit;
 • elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu  "Iesniegums Veselības inspekcijai". Veidlapas pieejamas šeit: Juridiskām personām un Fiziskām personām.
  Lietošanas pamācība pieejama
  šeit.
 • elektroniski parakstītu dokumentu ar drošu elektronisko parakstu*, nosūtot uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv. Veidlapas pieejamas šeit: Juridiskām personām un Fiziskām personām.
  *
  Drošs elektroniskais paraksts jeb e-paraksts ir elektroniski dati, unikāls personas identifikācijas apliecinājums, kas pievienoti datorā sagatavotam dokumentam (vārds, uzvārds, personas kods u.c.). Vairāk informācijas par e-parakstu skatīt šeit.
  ! E-pastam pievienotam paziņojumam bez paraksta nav juridiska spēka un iestāde ir tiesīga atstāt to bez izskatīšanas.


Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot pa tālr. 67081600. Inspekcijas darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.

Veselības inspekcija sabiedrības informēšanas nolūkos publicē to skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuru paziņošanas iesniegumi Veselības inspekcijā ir saņemti un izskatīti. Saraksts tiek aktualizēts reizi mēnesī:

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji (15.05.2018., Excel, 1.51 MB)

 

No 2016. gada 1. janvāra Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu” (MK noteikumi Nr.693) nosaka, ka pirms tādas saimnieciskās darbības uzsākšanas (piemēram, SIA, IK, pašnodarbinātas personas), kas saistīta ar skaistumkopšanas (izmantojot fiziskās, fizikālās, ķīmiskās metodes), solārija, manikīra, pedikīra, friziera, publiskas lietošanas pirts, publiskas lietošanas peldbaseinu, kā arī tetovēšanas, skarifikācijas, permanentā grima, mikropigmentācijas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumi), pakalpojuma sniedzējam jāiesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu, paziņojot par saimnieciskās darbības uzsākšanu. Minētais iesniegums jāiesniedz arī tiem pakalpojumu sniedzējiem, kas pakalpojumu sniedz izbraucot pie klienta vai savā dzīvesvietā, kā arī visiem tiem, kas savu darbību uzsākuši pirms 2016. gada 1. janvāra un nepaspēja iesniegt iesniegumu Inspekcijā līdz 2016. gada 1. martam. Ar pilnu MK noteikumu Nr.693 tekstu variet iepazīties šeit.

Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumi ir saistīti ar paaugstinātu infekcijas slimību izplatīšanās risku un, nenodrošinot higiēnas prasības, var būt viens no iemesliem C un B hepatīta, tuberkulozes, HIV un citu infekcijas slimību izplatīšanai, tādēļ ir īpaši svarīgi uzraudzīt šo pakalpojumu sniedzējus.

Paldies visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri snieguši informāciju Veselības inspekcijai. Līdz ar paziņošanas iesniegumu iesniegšanu, tiek apliecinātas pakalpojumu sniedzēju zināšanas par pakalpojumam izvirzītajām higiēnas prasībām un izglītību, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par higiēnas prasībām. Aicinām iedzīvotājus izvēlēties drošus pakalpojumu sniedzējus un sekot līdzi informācijai, kas norādīta datubāzē.


Papildus informācija: