Veselības inspekcija ir izstrādājusi labas prakses rekomendācijas (vadlīnijas) un pašpārbaudes anketas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt normatīvajos aktos noteikto higiēnas prasību izpildi, uzturot darba vietu un izmantotos piederumus tīrus un drošus, tā aizsargājot savu un klientu veselību no iespējamiem inficēšanās riskiem skaistumkopšanas pakalpojumu laikā.

1. Droši un higiēnas prasībām atbilstoši skaistumkopšanas pakalpojumi. Vadlīnijas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Vadlīnijas lejupielādēt šeit.

2. Pakalpojumu sniedzēja pašpārbaude higiēnas prasību nodrošināšanai skaistumkopšanas salonā

Pašpārbaudes veidlapu var aizpildīt elektroniski šeit.

3. Veselības inspekcijas higiēnas prasību pārbaudes veidlapa skaistumkopšanas salonā

Pārbaudes veidlapu lejupielādēt šeit.    

4. Informatīvā veidlapa nagu kopšanas pakalpojumu sniedzējiem

Veidlapu lejupielādēt šeit.

5. Informatīvā veidlapa sejas un ķermeņa kosmētisko pakalpojumu sniedzējiem

Veidlapu lejupielādēt šeit.