Komersanti, kas laiž tirgū elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes šķidrumus, var aizpildīt pašpārbaudes anketu, lai gūtu ieskatu, vai  tiek ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī veikt pašnovērtējumu ar mērķi izprast normatīvo aktu prasības.

Pašpārbaudes anketu lūdzam lejuplādēt šeit

Pašnovērtējuma anketu lūdzam lejuplādēt šeit

Abās anketās dotajiem prasību aprakstiem ir pievienota norāde uz attiecīgā normatīvā akta pantu vai punktu no kura tā izriet. 

Ja tiek konstatēts, ka pārbaudāmais marķējums  vai produkts nesaskan ar prasības aprakstu, ir jāuzmeklē ailē līdzās norādītais normatīvā akta pants vai punkts, kurā prasība formulēta, lai atbilstoši tam plānotu korektīvas darbības, jo tikai normatīvā akta tekstam ir juridisks spēks.