Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no iesnieguma satura
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

Iesnieguma tēmas ir:

  • ārstniecības iestādes apliecinājums par vides pieejamību
  • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas identifikatora pieprasījums
  • dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāte, troksnis
  • elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecība
  • higiēnas prasību ievērošana
  • iesniegums Ārstrniecības riska fondam
  • ķīmiskas vielas/maisījumi, kosmetikas līdzekļi
  • zāļu reģistrācijas īpašnieka vai tā pārstāvja paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu
  • komersanta paziņojums par saimnieciskās darbības uzsākšanu/veikšanu skaistumkopšanas un tetovēšanas jomā
  • veselības aprūpe
  • zāļu uzraudzība
  • iesniegums brīvā formā

E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

  1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
  2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
  3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā

Saņemt pakalpojumu