Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Atkarībā no iesnieguma satura
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai elektronisku iesniegumu vai atsauksmi, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.

 

Iesnieguma tēmas:

 • ārstniecības iestādes apliecinājums par vides pieejamību
 • ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas identifikatora pieprasījums
 • dzeramā un peldvietu ūdens kvalitāte, troksnis
 • elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecība
 • higiēnas prasību ievērošana
 • iesniegums Ārstrniecības riska fondam
 • ķīmiskas vielas/maisījumi, kosmetikas līdzekļi
 • zāļu reģistrācijas īpašnieka vai tā pārstāvja paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto atbalstu
 • komersanta paziņojums par saimnieciskās darbības uzsākšanu/veikšanu skaistumkopšanas un tetovēšanas jomā
 • veselības aprūpe
 • zāļu uzraudzība
 • iesniegums brīvā formā.

E-pakalpojuma lietošanas nosacījumi, ierobežojumi un ieteikumi:

 1. pielikumā pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 3MB. Pretējā gadījumā e-pakalpojumu nebūs iespējams izpildīt
 2. izvēloties atbildi saņemt "Elektroniski portālā", pārliecinieties, vai ir aktivizēta E-adrese. Plašāka informācija par E-adresi ir pieejama šeit
 3. lai pārliecinātos par e-pakalpojuma veiksmīgu izpildi, pēdējā e-pakalpojuma izpildes solī sagaidiet apstiprinājumu, ka informācija ir iesniegta Veselības inspekcijā.

Saņemt pakalpojumu