Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un uzturēšanās atļauju saņēmušiem ārzemniekiem, izbraucot uz Šengenas nolīguma valstīm* un pārvietojoties šo valstu teritorijās, ārstnieciskām vajadzībām nepieciešamās narkotiskās un psihotropās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, pārvadāt atļauts tikai tad, ja saņemta „Apliecība par narkotisko vai psihotropo vielu nēsāšanu ārstnieciskām vajadzībām” (turpmāk – Apliecība), kuru apstiprinājusi Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija).
Apliecību izsniedz ārsts, kurš pacienta ambulatorajai ārstēšanai izrakstījis īpašo recepti normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajā kārtībā. Katrām narkotiskajām un psihotropajām zālēm nepieciešama atsevišķa apliecība.

! Ārsta pienākums ir informēt pacientu, ka Apliecība un izraksts no ambulatorās pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ir jāiesniedz apstiprināšanai Inspekcijai.

Svarīgi! Inspekcija Apliecību apstiprina un tā ir derīga tikai izbraucot uz Šengenas nolīguma valstīm[1] un pārvietojoties šo valstu teritorijās.
Lai Inspekcija varētu izvērtēt iesniegto dokumentu atbilstību pirms tās apstiprināšanas un Apliecības saņēmējs to saņemtu operatīvi, dokumenti iesniedzami elektroniski arī bez droša elektroniskā paraksta. Aicinām iepriekš sazināties pa tālruni, lai vienotos par Apliecības saņemšanas laiku.
Apliecību Inspekcijā apstiprināšanai var iesniegt:
Rīgā, Klijānu ielā 7, tālrunis 67081655 vi@vi.gov.lv
Jelgavā, Krišjāņa Barona ielā 40a, tālrunis 63083193 zemgale@vi.gov.lv
Valmierā, L.Paegles ielā 9, tālrunis 64281130 vidzeme@vi.gov.lv
Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, tālrunis 63323799 kurzeme@vi.gov.lv
Daugavpilī, 18.Novembra ielā 105, tālrunis 65424547 latgale@vi.gov.lv

Apliecības apstiprināšana Inspekcijā ir bezmaksas pakalpojums.

* Latvija, Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Itālija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Zviedrija, Norvēģija, Īslande, Čehija, Igaunija, Lietuva, Lihtenšteina, Malta, Polija, Slovēnija, Slovākija, Ungārija, Šveice. Prasības saskaņā ar Padomes lēmumu 2000/365/EK un 2002/192/EK attiecināmas arī uz Apvienoto Karalisti un Īriju

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Apliecībai ir četras sadaļas – A, B, C un D sadaļa.
  Apliecības A, B un C sadaļu aizpilda ārsts:
  A sadaļā norāda informāciju par ārstniecības iestādi un ārstu,
  B sadaļā informāciju par pacientu; ceļojuma dienu skaitu un atļaujas derīguma termiņu (nedrīkst pārsniegt 30 dienas), apliecības termiņš sākas no tās apstiprināšanas dienas Inspekcijā.
  C sadaļā norāda informāciju par izrakstītajām zālēm -zāļu nosaukumu, zāļu formu, devu, aktīvās vielas starptautisko nosaukumu un aktīvās vielas kopējo daudzumu atbilstoši ceļojuma dienu skaitam, kas nedrīkst būt ilgāks par 30 dienām.

  Apliecību apstiprina un D sadaļu aizpilda Inspekcija.
  Vienlaikus ar Apliecību ārsts izsniedz izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta informācija par pacienta veselības stāvokli, diagnozi un pamatojums narkotisko un psihotropo zāļu lietošanai.

  Inspekcijā iesniedz vismaz šādus dokumentus:
  - Aizpildīta Apliecība;
  - Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u). Informācija par pacienta veselības stāvokli, diagnozi un pamatojums narkotisko un psihotropo zāļu lietošanai.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti

Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību
(Saeima; likumi; 1; 1996.06.06.)

Uzziņas par pakalpojumu

Rihards Burmistris

Departamenta vadītājs
rihards.burmistris [at] vi.gov.lv