Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi) prasībām, Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā:

 • māsām (vispārējās aprūpes māsa), vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas palīgiem,
 • kosmētiķiem, skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā,
 • zobu higiēnistiem, zobārsta asistentiem, zobu tehniķiem,
 • optometristiem,
 • fizioterapeitiem, fizioterapeita asistentiem, masieriem,
 • ergoterapeitiem, ergoterapeita asistentiem,
 • audiologopēdiem,
 • mākslas terapeitiem,
 • uztura speciālistiem,
 • tehniskiem ortopēdiem,
 • radiogrāferiem, radiologa asistentiem,
 • biomedicīnas laborantiem,
 • podologiem,
 • militārais paramediķis,

kas apliecina:

 • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,
 • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
 • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Izziņas sagatavošanai iesniedz iesniegumu (elektroniski pieejams šeit), kuram pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus): 

 1. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments/i (diploms);
 2. Dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu;
 3. Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā, ja šāda pieredze ir.

Samaksa par izziņu:

Cenrādis: Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izziņas izsniegšana ārstniecības personām darbam ārvalstīs

Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
  Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas izziņas izsniegšanas izmaksas veido:
personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju Izziņa 15,46 EUR
personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā Izziņa 37,59 EUR
informācija, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ Izziņa 30,21 EUR

Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā (Noteikumu 11. punkts). Izziņa tiek sagatavota latviešu valodā.

Pakalpojuma saņemšana: pa pastu vai ierodoties klātienē, Klijānu ielā 7

Reģistru nodaļa

vi [at] vi.gov.lv