Latvijā ir izveidota zāļu cenu ierobežojošo pasākumu sistēma, kas aptver gan zāles, kuru iegādes izdevumus daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem, gan arī ārpus šīs sistēmas izplatāmās zāles. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību zāļu ražotājam, uzsākot zāļu izplatīšanu Latvijā, Zāļu valsts aģentūrā jādeklarē ražotāja cena, par kādu zāļu ražotājs paredzējis konkrētās zāles izplatīt. Zāļu aptiekas cena veidojas, ražotāja realizācijas cenai pievienojot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojumu (atkarīgs no ražotāja cenas) un pievienotās vērtības nodokli. Maksimāli pieļaujamo uzcenojumu zālēm ir apstiprinājis Ministru kabinets, un ne zāļu vairumtirgotājs, ne aptieka nedrīkst piemērot augstāku uzcenojumu par noteikto. Tā kā zāļu lieltirgotavas un aptiekas drīkst piemērot uzcenojumu tikai noteiktajās robežās, zāļu cenu pieaugumu nosaka ražotāja realizācijas cenas.

Zāļu cenu veidošanas principus nosaka 25.10.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr. 803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem". Šie noteikumi neattiecas uz kompensējamiem medikamentiem. 

Zāļu valsts aģentūras mājaslapā www.zva.gov.lv sadaļā zāļu reģistrs ir pieejams Latvijā reģistrēto zāļu un to mazumtirdzniecības (aptiekas) cenu saraksts.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem ir šaubas par zāļu cenu pamatotību, par to jāziņo Veselības inspekcijai.  Sīkāku informāciju par iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu skatīt šeit.