Zāļu izplatīšana

 

Ja Jums ir pretenzijas par zāļu izplatīšanu, piemēram, neapmierina zāļu izsniegšanas kārtība aptiekās, ir aizdomas par iespējami viltotu zāļu izplatīšanu aptiekās vai par zāļu pirkumu pieprasīta nepamatota samaksa, jāvēršas Veselības inspekcijā.

Iesniegumā jānorāda:

 
  • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskai personai – nosaukums),
  • dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta LR (juridiskai personai - juridiskā adrese).
  • vēlams norādīt tālruni
  • iesniegumam jāpievieno visa Jūsu rīcībā esošā dokumentācija, kas varētu būt noderīga lietas izskatīšanā. 
  • uz iesniegumiem, sūdzībām vai priekšlikumiem jābūt iesniedzēja parakstam.
 

Iesnieguma iesniegšana:

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

Visu lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentāciju no pārbaudāmajām personām  pieprasa  Veselības inspekcija.

Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.

Sīkāka informācija:

pa tālruni 67357811 vai klātienē, ierodoties Veselības inspekcijā. Veselības inspekcijas darba laiks katru darba dienu no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.