Veselības inspekcija nosaka aizliegumu peldēties Siguldas peldvietā

Peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji Kovšu ezera peldvietā Rēzeknē pārsniedz pieļaujamās normas, un no šodienas, 5. augusta Veselības inspekcija iesaka nepeldēties šajā peldvietā.  Kopš vakardienas aizliegums peldēties noteikts Gaujas upes peldvietā “Sigulda”, kur  ūdens mikrobioloģiskie rādītāji arī neatbilst higiēnas prasībām.

Pārējās 56 Latvijas oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst prasībām un peldēties atļauts.

 Siguldas un Rēzeknes peldvietās inspekcijas speciālisti pirmdien, 8. augustā ūdens paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem ņems atkārtoti.

Kā jau tika ziņots, inspekcijas speciālisti 1.- 2. augustā ņēma ūdens paraugus mikrobioloģiskiem izmeklējumiem 58 oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15. maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15. septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, aicinot pašvaldību izvietot attiecīgu informatīvo brīdinājumu peldvietā labi redzamā vietā. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Aktuālajai peldūdens kvalitātei var sekot līdzi Veselības inspekcijas tīmekļvietnē

https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate

 

Oficiālo peldvietu nākošā pārbaude tiks veikta 5. un 6. septembrī.