Lucavsala

 

Daugavas peldvietas “Lucavsala” peldūdens analīžu rezultāti atbilst normai un ūdens kvalitāte ir laba. Mikrobioloģiskā piesārņojuma epizode ir beigusies, un ar šodienu, 22. jūliju, peldvietā atļauts peldēties.

Šonedēļ, 20. jūlijā,  Rīgas pašvaldība pasūtīja atkārtotu ūdens paraugu ņemšanu peldvietā “Lucavsala”, pēc tam, kad 18. jūlijā Veselības inspekcija noteica peldēšanās aizliegumu peldvietai ūdens kvalitātes neatbilstības dēļ.

Šobrīd visās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, un visās atļauts peldēties.

 Kā zināms, Veselības inspekcija aktīvajā peldsezonā veic visu 58 oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu pastiprinātu uzraudzību. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Aktuālajai peldūdens kvalitātei var sekot līdzi Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate