Aptauja
Attēls aptauja par pakalpojumu kvalitāti

Veselības inspekcija līdz 15. decembrim apkopo savu klientu pieredzi par inspekcijas sniegtajiem valsts pārvaldes pakalpojumiem. Mums ir svarīgi, lai pakalpojumi tiek sniegti kvalitatīvi un ērti pieejamā formātā. Jūsu sniegtais viedoklis ļaus uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti!

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 4 minūtes. Aptauju aicinām aizpildīt šeit.

Aptauja ir pieejama arī papīra formātā Inspekcijas centrālajā birojā Klijānu ielā 7, Rīgā.

Aptauja ir anonīma. Datus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai izmantosim tikai apkopotā veidā un tie tiks publiskoti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē.

Aptauja tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem  Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība".