Farmācija Zāles Profesionāļiem

Veselības inspekcija ir izstrādājusi vadlīnijas komersantiem, kuri izgatavo vai izplata zāļu reklāmu sabiedrībai.

            Veselības inspekcijas ieskatā vadlīnijās sniegtā informācija palīdzēs zāļu reklāmas veidotājiem vai tās izplatītājiem izprast galvenās ar zāļu reklāmas veidošanu saistītās prasības, lai sabiedrībai izplatītā zāļu reklāma būtu atbilstoša.

Papildus Veselības inspekcija ir sagatavojusi paškontroles anketu, ko aicina aizpildīt pirms zāļu reklāmas izplatīšanas, lai pārliecinātos, vai zāļu reklāma atbilst prasībām.