Pārbaudes rezultāti
Bilde ar ūdeni

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka pēc 6. un 7. septembrī valsts monitoringa ietvaros veiktajām šā gada peldsezonas pēdējām ūdens kvalitātes pārbaudēm, Jelgavā, Pasta salas peldvietā paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ ir ieteikts nepeldēties, bet pārējās oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīja visu peldsezonu, kas Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Darbības jomas - Vides veselība – Peldūdens – Peldvietu ūdens kvalitātes monitorings, kā arī attiecīgo pašvaldību tīmekļa vietnēs.