Informācija Aicinājums

Veselības inspekcija informē, ka no 26. maija, sākta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/745 piemērošana, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr.178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK (turpmāk – Regula).

Aicinām nozares uzņēmumus iepazīties ar Eiropas Komisijas informatīvo materiālu par I klases medicīniskajām ierīcēm (skatīt šeit - PDF fails), kurā ir apkopota būtiska informācija par jaunās Regulas prasībām.

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz galvenajām izmaiņām, kuras skar medicīnisko ierīču jomas impotētājus un izplatītājus no šā gada 26.maija: