Atsaucoties uz 2020. gada 15. maijā publicēto informāciju šeit, pēc Veselības inspekcijas atkārtoti veiktajām pārbaudēm, Rumbulas peldvietā konstatēts, ka peldūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts.

Arī pārējās 55 oficiālajās peldvietās, kurās tika ņemti paraugi,  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām.

! Inspekcija aicina arī iedzīvotājus iesaistīties peldvietu novērojumos un fiksēt to rezultātus anketā - šeit

Nākamā ūdens paraugu ņemšanas reize ir plānota 8. un 9. jūnijā.


Jaunāko informāciju par peldvietu ūdens kvalitāti gan oficiālajās peldvietās, gan tajās neoficiālajās peldvietās, kur ūdens kvalitātes analīzes tiek veiktas par pašvaldību līdzekļiem šeit.