Peldūdens monitorings

Oficiālā peldsezona Latvijā sākas 15.maijā, beidzas 15.septembrī.

Aktuālā informācija

Pēc 8. un 9.jūnijā valsts monitoringa ietvaros veiktajām oficiālo peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudēm ir noteikts aizliegums peldēties Daugavas peldvietā „Rumbula”, kurā konstatēts augsts mikrobioloģiskais piesārņojums.

Lielupes labā krasta peldvietā Jelgavā un Gaujas peldvietā Siguldā mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ ir ieteikts nepeldēties. Pārējās oficiālajās peldvietās  ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts! Nākamā ūdens paraugu ņemšana plānota 6. un 7. jūlijā. (atj.12.06.20.)

Noderīgi

 
Oficiālo peldvietu izvietojumu skatīt Google kartē
 


Skatīt lielāka izmēra karti 
Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti katru gadu veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes peldvietās.
 
Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem:
 
  • netipiska ūdens krāsa;
  • virsmas aktīvās vielas (noturīgas putas);
  • peldoši un citi atkritumi ūdenī;
  • naftas produkti;
  • fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās – ūdens ziedēšana.

  Ūdens parauga trauks tiek dezinficēts  
   Ūdens paraugu ņem 30 centimetru zem ūdens virsmas vismaz viena metra dziļumā  
 Ūdens temperatūras rādījums Uz pudeles ar neizdzēšamu tinti izdara atzīmi par ūdens paraugu  Ūdens paraugu pārlej sterilā, caurspīdīgā un bezkrāsaina materiāla pudelē
 Ūdens paraugu trauks un termometrs    Ūdens paraugu līdz atvešanai uz laboratoriju glabā aukstuma somā
 Ūdens paraugu glabā apmēram 4 grādu  temperatūrā pēc Celsija  Tiek aizpildīts ūdens paraugu ņemšanas protokols  Protokolā norāda arī informāciju par peldvietā veiktiem vizuāliem novērojumiem

 

Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, kā arī ar masu mediju starpniecību - sabiedrība. 
 
Pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes veic pirms peldsezonas sākuma un turpina veikt visu peldsezonu. Peldsezona ilgst no 15.maija līdz 15.septembrim.
 

Pārskati, par peldvietu ūdens kvalitāti 

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2019.gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2018.gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2017. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2016. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2015. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2014. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2013. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2012. gadā

Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti 2011. gadā

Pārskats par peldūdens kvalitāti 2010. gadā

Pārskats par peldūdens kvalitāti 2009. gadā

Pārskats par peldūdens kvalitāti 2008. gadā

Pārskats par peldūdens kvalitāti 2007. gadā

Peldūdens monitoringa rezultātu arhīvs