Aktualizējoties jautājumiem par skaistumkopšanas speciālistu profesionālajām kompetencēm dažādu  kosmētisku procedūru veikšanā un normatīvo regulējumu, Veselības inspekcija skaidro skaistumkopšanas speciālistu kā ārstniecības personu pienākumus un atšķirības, salīdzinot ar citiem skaistumkopšanas nozares speciālistiem.

Kosmētiķi un skaistumkopšanas speciālisti (kosmetoloģijā) ir kvalificēti speciālisti ar Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības (LĀPPOS) izdotu sertifikātu* un ārstniecības personas statusu, kuru kompetencē ietilpst sejas ādas un ķermeņa estētisko problēmu risināšana ar manuālām un aparātu tehnikām. Savukārt kosmetologi ir speciālisti ar ārsta izglītību un Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu kosmetologa (ārsta papildspecialitātes) sertifikātu. Jāņem gan vērā, ka kosmetologa profesiju Latvijā jau daudzus gadus vairs nav iespējams apgūt.

Veselības inspekcija atgādina, ka kosmētiķiem un skaistumkopšanas speciālistiem (kosmetoloģijā) kā ārstniecības personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem* jābūt reģistrētām ārstniecības personu reģistrā, kam jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija un jāveic iegūtās specialitātes sertifikācija un resertifikācija LĀPPOS. Veselības inspekcijai ir tiesības pārbaudīt attiecīgo sertifikātu un ārstniecības personas statusa atbilstību prasībām, t.sk. pārtraukt nesertificētu ārstniecības personu darbību.

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka Latvijā ir iespējams apgūt arī dažādas citas skaistumkopšanas nozares profesijas, kas organizētas neformālās izglītības kursu veidā. Šo kursu beidzēji drīkst veikt tikai higiēniskas un neinvazīvas sejas un ķermeņa ādas kopšanas procedūras, kas noteiktas attiecīgās profesijas ietvaros. Piemēram, estētista profesijas pamatuzdevumos ietilpst masāžas, maskas, vaksācija, uzacu korekcija, krāsošana un grima uzklāšana. Estētisti nedrīkst veikt kosmētiskās injekcijas un strādāt ar aparātu tehnikām un mezoruļļiem, jo tā ir kvalificētu skaistumkopšanas speciālistu (ārstniecības personu) kompetence.

Ja sniegtie pakalpojumi pārsniedz konkrētās profesijas pamatuzdevumos noteikto un atbilst kosmētiķa, skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) vai kosmetologa veicamajiem uzdevumiem*, Veselības inspekcijai ir tiesības uzdot pārtraukt konkrēto ārstniecības personu kompetencei atbilstošo pakalpojumu sniegšanu.

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus – pirms izvēlēties, kam uzticēt savu sejas un ķermeņa ādas kosmētisko aprūpi, pārliecināties, vai konkrētais speciālists ir ieguvis atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un ir tiesīgs sniegt konkrētos skaistumkopšanas pakalpojumus. Neprofesionāli veiktas skaistumkopšanas procedūras, t.sk. bez atbilstošām zināšanām un kvalifikācijas, apdraud veselību.

Ārstniecības personu reģistrs

* Kosmētiķis – ārstniecības persona ar profesionālo vidējo izglītību kosmetoloģijā (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis); Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) – ārstniecības persona ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību kosmetoloģijā (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis).

Sīkāk ar šo speciālistu profesionālās darbības pamatuzdevumiem un pienākumiem var iepazīties profesiju standartos Valsts izglītības uz satura centra tīmekļa vietnē visc.gov.lv >> Profesionālā izglītība >> Profesiju standarti.


** Ārstniecības likuma 26.panta 1., 2.daļa un 28.pants. MK 24.03.2009. noteikumu Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 578.p. un 614.p.