COVID-19 Ārstniecības iestāde

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka, ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumā Nr.74 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto par ārkārtējās situācijas Latvijā pagarinājumu, ārstniecības iestādēs no 2020. gada 3. decembra uzsāktais pārtraukums veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā veselības tūrisma ietvaros pagarinās līdz 2021. gada 6. aprīlim. Kas nozīmē, ka līdz minētajam datumam nav iespējams nodrošināt ārvalstniekam veselības aprūpes pakalpojumu pašizolācijas laikā.

Veselības ministrijai ir tiesības īpašos gadījumos, kas saitīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību, atļaut veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu pašizolācijas laikā veselības tūrisma ietvaros.

Līdz ar ko ārstniecības iestādēm, gadījumos, kas saistīti ar humāniem apsvērumiem vai neatliekamu vajadzību ārvalstniekam, ir jāvēršas Veselības ministrijā.

Taču ārstniecības iestādēm ir tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstniekiem, kuri ierodas no ES, Šveices, pēc tam, kad ārvalstnieks ir bijis 10 dienu pašizolācijā.