Brīdinājumi
1

30.05.2019

Valsts vides dienesta sniegtā informācija - http://www.vvd.gov.lv/jaunumi/2019/05/-vvd-inspektori-un-policijas-darbinieki-aiztur-vides-piesarnotaju-kas-?id=1011  

Sakarā ar, dažviet Zemgalē, notikušo augsnes piesārņojumu ceļmalā, ar nezināmas izcelsmes šķidru vielu maisījumu, Veselības inspekcija aicina notikuma vietas tuvumā (līdz ~200 m no piesārņojuma vietas) dzīvojošos iedzīvotājus ievērot piesardzības pasākumus un, pagaidām, nelietot uzturā aku ūdeni.

Notikuma vietas apseko Valsts Vides dienesta inspektori, bet Valsts policija veic izmeklēšanu. Valsts vides dienests organizē nepieciešamo analīžu veikšanu, lai raksturotu risku un veiktu piesārņojuma likvidēšanu.

Arī Veselības inspekcijas speciālisti apsekos potenciālā riska zonā esošās mājas, lai novērtētu situāciju un, nepieciešamības gadījumā, brīdinātu iedzīvotājus. Inspekcija uzsver, ka tai nav savas laboratorijas, tāpēc apsekojuma brīdī inspekcija paraugus laboratoriskajām analīzēm neņems.   

Aicinām sekot līdzi turpmākajiem paziņojumiem plašsaziņas līdzekļos, kā arī Valsts vides dienesta (www.vvd.gov.lv) un Veselības inspekcijas (www.vi.gov.lv) tīmekļa vietnēs.