Peldvieta Ķīpsala

Lai peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes 58 oficiālajās peldvietās. Oficiālajam peldvietu sarakstam šajā sezonā pievienojas jauna peldvieta Daugavas peldvieta “Ķīpsala” Rīgā.

Latvijā jaunā peldsezona tiek atklāta 15.maijā un, kā katru gadu, tā ilgs līdz 15.septembrim. Pārbaudes rezultāti liecina, ka peldūdens kvalitātes atbilst prasībām visās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās un mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts nevienā ūdens paraugā.

Ņemot vērā, ka ūdens temperatūra peldvietās patlaban ir zema, inspekcija iesaka nogaidīt un peldēties dodies, kad ūdens temperatūra būs sasniegusi vismaz +18°.

Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās pārbauda reizi mēnesī  kā laboratoriski tā vizuāli. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, un attiecīgā informācija tiks izvietota konkrētās peldvietas informatīvajā stendā. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Par izmeklējumu rezultātiem inspekcija informē sabiedrību un peldvietu apsaimniekotājus, publiskojot informāciju plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un inspekcijas tīmekļvietnē.

Oficiālais iekšzemes un jūras peldvietu saraksts un ūdens kvalitātes monitoringa rezultāti atrodami Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate sadaļā „Jomas” -  „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti".