COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija informē, ka rutīnas skrīninga mērķis ir identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību iestādēs un arī ārpus tās.

 

Izglītības iestādes

Jau sesto nedēļu turpinās rutīnas skrīnings izglītības iestādes. Netiek novērots pārliecinošs pozitīvo testu īpatsvara samazinājums četru nedēļu periodā.

No 29.03. līdz 04.04. rutīnas skrīnings veikts 941 izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 26787.

  •  569 pirmsskolas izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 15880, no tiem 45 (0,28%) pozitīvie testi;
  •  372 skolās, kopējais veikto testu skaits –  10907, no tiem 36 (0,33%) pozitīvie testi.

 

Sociālās aprūpes centri

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.

Katru nedēļu turpinās rutīnas skrīnings sociālās aprūpes centros. Netiek novērots pārliecinošs pozitīvo testu īpatsvara samazinājums četru nedēļu periodā.

  • No 29.03. līdz 04.04. rutīnas skrīnings veikts 132 sociālās aprūpes iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 7598, no tiem 70 (0,9%) pozitīvie testi.

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē katru nedēļu.

 

Rutīnas skrīnings ārstniecības iestādes un citās iestādēs

  • No 29.03. līdz 05.04. kopējais testu skaits - 15935, no tiem 371 (2,3%) pozitīvie testi.

Joprojām, rutīnas skrīninga ietvaros, lielākais pozitīvo testu īpatsvars ir ārstniecības iestādēs.