COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija informē, ka rutīnas skrīninga mērķis ir identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību iestādēs un arī ārpus tās.

 

Izglītības iestādes

Jau piekto nedēļu turpinās rutīnas skrīnings izglītības iestādes. Palielinās skrīnējamo iestāžu skaits un tiek novērots  neliels pozitīvo testu īpatsvars izglītības iestādēs pēdējo četru nedēļu periodā.

No 22. līdz 28. martam rutīnas skrīnings veikts 971 izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 27351.

  •  596 pirmsskolas izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 16725, no tiem 40 (0,24 %) pozitīvie testi;
  •  375 skolās, kopējais veikto testu skaits –  10626, no tiem 33 (0,31%) pozitīvie testi.

Līdz 28.03.2021. uz laboratorijām nosūtīti 1072  pieteikumi, rutīnas skrīningam pietiekušies 72 % izglītības iestāžu no 1434 kopējā sarakstā esošajiem.

 

Sociālās aprūpes centri

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.

Katru nedēļu turpinās rutīnas skrīnings sociālās aprūpes centros. Netiek novērots pārliecinošs pozitīvo testu īpatsvara  samazinājums četru nedēļu periodā.

  • No 22. līdz 28. martam rutīnas skrīnings veikts 144 sociālās aprūpes iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 9123, no tiem 81 (0,75%) pozitīvie testi.

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē katru nedēļu.

 

Rutīnas skrīnings ārstniecības iestādes un citās iestādēs

Tiek novērots pozitīvo testu īpatsvara pieaugums salīdzinājumā ar četrām iepriekšējām nedēļām, joprojām daudz testu no ārstniecības iestādēm.

  • No 22. līdz 28. martam kopējais testu skaits - 19596, no tiem 385 (1,96%) pozitīvie testi.