COVID-19 Informācija

Veselības inspekcija informē, ka rutīnas skrīninga mērķis ir identificēt inficētās personas, t.sk. bez simptomiem, lai nepieļautu COVID-19 izplatību iestādēs un arī ārpus tās.

 

Izglītības iestādes

Jau ceturto nedēļu turpinās rutīnas skrīnings izglītības iestādes. Palielinās skrīnējamo iestāžu skaits un tiek novērots pozitīvo testu īpatsvara pieaugums skolās salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.

No 15. līdz 21. martam rutīnas skrīnings veikts 830 izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 22773.

  •  553 pirmsskolas izglītības iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 15882, no tiem 42 (0,26 %) pozitīvie testi;
  •  277 skolās, kopējais veikto testu skaits –  6891, no tiem 26 (0,38%) pozitīvie testi.

Līdz 19.03.2021. uz laboratorijām nosūtīti 978 pieteikumi.

 

Sociālās aprūpes centri

Veselības inspekcija koordinē rutīnas skrīningu (preventīvu COVID-19 analīžu nodošanu) sociālās aprūpes iestāžu klientiem un darbiniekiem.

Katru nedēļu turpinās rutīnas skrīnings sociālās aprūpes centros. Tiek novērots pozitīvo testu īpatsvara pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējām 2 nedēļām.

  • No 15. līdz 21. martam rutīnas skrīnings veikts 123 sociālās aprūpes iestādēs, kopējais veikto testu skaits – 7461, no tiem 110 (1,5%) pozitīvie testi.

Rutīnas skrīninga un Slimību profilakses un kontroles centra pieteiktās testēšanas rezultāti sociālajās aprūpes iestādēs tiek publicēti Veselības inspekcijas tīmekļvietnē katru nedēļu.

 

Rutīnas skrīnings ārstniecības iestādes un citās iestādēs

Tiek novērots pozitīvo testu īpatsvara pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, joprojām daudz testu no ārstniecības iestādēm.

  • No 15. līdz 21. martam kopējais testu skaits - 17487, no tiem 475 (2,7%) pozitīvie testi.

 

Iedzīvotāju skrīnings - Balvu, Gulbenes, Viļakas, Rugāju un Baltinavas  novados (BIOR) pabeigts     

  • 12.03.2021. -  19.03.2021.  –  kopējais testu skaits - 6046, no tiem 227 (3,8%) pozitīvie testi.