Farmācija Informācija

Veselības inspekcijas Farmācijas departaments (turpmāk – Inspekcija) atgādina zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem par pienākumu, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" 32.2 punktu, līdz 30.jūnijam sagatavot un iesniegt Inspekcijā:

  • paziņojumu par sniegto materiālo vai cita veida atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm;
  • informāciju par paziņojuma sniedzēja organizētiem vai sponsorētiem pasākumiem 2020.gadā.

 

Paziņojums ir aizpildāms un iesniedzams Inspekcijai arī gadījumā, ja iepriekšējā gadā materiālais vai cita veida atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm nav sniegts, kā arī nav organizēti vai sponsorēti pasākumi, norādot, ka atbalsts nav sniegts.

Vairāk informācijas par paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību skatīt šeit.

Vērtējot iepriekšējo gadu iesniegtos paziņojumus Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka aizpildot paziņojumu ir jānorāda:

  • pilns biedrības, nodibinājuma vai ārstniecības iestādes nosaukums atbilstoši LR Uzņēmumu reģistra datiem (https://www.lursoft.lv/lv/uznemumu-registrs), neizmantojot saīsinājumus (piemēram., Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS ATBALSTA FONDS;  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
  • pilns pasākuma nosaukums un tā norises vieta, norādot ne tikai pilsētu, bet arī ielu un mājas numuru („Pirmā palīdzība diabēta pacientiem”, 18.novembra iela 35, Rēzekne), šī prasība attiecas arī uz pasākumiem, kas tiek organizēti ārpus Latvijas.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Inspekcijas Komercprakses nodaļu pa tālruni – 67081547 vai rakstot elektroniski – kn@vi.gov.lv.