Informācija
1

Lai peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija jau ir veikusi pirmās peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes 57 oficiālajās peldvietās.

Ūdens paraugos laboratorijā tiek noteikti 2 mikrobioloģiskie rādītāji – zarnu nūjiņas (Escherichia coli jeb E.coli) un zarnu enterokoki, to koncentrācija ūdenī. Šie rādītāji kalpo par indikatoriem iespējamā fekālā ūdens piesārņojuma atklāšanai, kas var saturēt slimības izraisošās patogēnās baktērijas un vīrusus. Paralēli ūdens paraugu ņemšanai, Veselības inspekcijas speciālisti novērtē peldvietas arī vizuāli un pievērš uzmanību ūdens krāsai, peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī, kā arī iespējamam zilaļģu savairošanās procesam.

Pēc veiktajām pirmajām analīzēm, konstatēts, ka visās peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts, izņemot Lielupes kreisā krasta peldvietu „Pasta salas peldvieta” Jelgavā. Šajā peldvietā ir konstatēts palielināts zarnu enterokoku daudzums, kas liecina par iespējamu lokālu piesārņojuma ieskalošanos no sauszemes teritorijas, acīmredzot ar lietus ūdeņiem nedēļas sākumā. Šajā peldvietā inspekcija neiesaka peldēties t.s. jutīgajām iedzīvotāju grupām – maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir novājināta imūnā sistēmā pēc kādām pārslimotām infekcijas slimībām, vai arī ir kādas hroniskas saslimšanas.

Ņemot vērā mainīgos laika apstākļus, Veselības inspekcija atgādina, ka ūdens temperatūra atsevišķās Latvijas ūdenstilpēs vēl ir salīdzinoši zema, tāpēc, dodoties peldēties, ir jāatceras par būtiskiem piesardzības pasākumiem.
Uzsākot peldsezonu,  peldēšanas laikam ūdenstilpē vajadzētu būt īsākam, bet vēlāk, organismam pierodot, peldēties var ilgāku laika periodu. Auksts ūdens var radīt aukstuma šoku, kas izraisa krampjus un nespēju peldēt. Lai izvairītos no muskuļu krampjiem, pēc sakaršanas saulē, ūdenī ir jāiet lēnām. Peldēties ir jāpārtrauc, parādoties pirmajām aukstuma sajūtām. Tāpat pirms peldēšanās ir jāizvērtē veselības stāvoklis un peldēt prasme, jāizvairās no alkohola lietošanas un pārgalvīgas rīcības ūdenstilpēs.

Peldvietu ūdens kvalitātes monitorings tiks veikts regulāri visas peldsezonas laikā līdz 15.septembrim, un nākošie ūdens paraugi tiks ņemti 11.un 12.jūnijā. Visu oficiālo peldvietu saraksts ir pieejams inspekcijas tīmekļvietnē adresē http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings . Turpat visas sezonas garumā būs pieejami to neoficiālo peldvietu apsekošanas rezultāti, par kurām inspekcija saņems analīžu rezultātus. Neoficiālo peldvietu analīzes tiek veiktas pēc vietējās pašvaldības iniciatīvas.