Veselības inspekcijas  (turpmāk – Inspekcija) sagatavotajai  informācijai  par ārtelpu un iekštelpu gaisa kvalitātes jautājumiem ir  informatīvs raksturs. Inspekcija neveic  ārtelpu gaisa kvalitātes uzraudzību Latvijā, bet, sagatavo un sniedz informāciju par konkrētas piesārņojošas vielas ietekmi uz cilvēka veselību, ja tiek saņemts pieprasījums no  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par normatīvos noteikto normatīvo pārsniegumu (saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”43.punktu.

Inspekcija uzrauga arī vēdināšanas režīma izpildi izglītības iestādēs (ņemot vērā iestādē sniegto informāciju par vēdināšanas režīmu, kā arī subjektīvo gaisa kvalitātes novērtējumu, bez mērinstrumentu izmantošanas) saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām izglītības iestādēm.

Inspekcija ir realizējusi Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pētījuma „Skolu iekštelpu gaisa kvalitāte” iekštelpu vides kvalitātes (tajā skaitā CO2 koncentrācija klašu telpās laikā, kad tajās uzturas skolēni)  apsekojumu 18 Latvijas skolās un 2017.-2022.gadā veiks līdzīgu pētījumu Veselības ministrijas ESF Projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” plānotās aktivitātes Nr. 6.1.16. „Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums” ietvaros, apsekojot vēl papildus aptuveni 109 skolas (katrā skolā 2-3 klases).