Veselības inspekcija savā tīmekļvietnē publicē informāciju, ko ražotāji un importētāji iesnieguši Eiropas Komisijas datu bāzes EU-CEG Latvijas datu repozitorijā par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem" 34. punktu.

Izmantojot zemāk pievienoto Excel failu vai Inspekcijas mājas lapas sadaļā Reģistri un datubāzes – Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņoto tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu datubāze pieejama informācija par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem par kuriem ir iesniegta informācija un veikta samaksa. Informācija tiek atjaunota vienu reizi mēnesī.

Inspekcija skaidro, ka pēc publicēšanas datuma komersanti var būt veikuši izmaiņas datubāzes EU-CEG Latvijas datu repozitorijā, pievienojot jaunus produktus vai izņemot no aktīvo produktu saraksta.

Inspekcija informē, ka par iesniegtās informācijas korektumu atbildīgi ir ražotāji un importētāji, kas to iesniedz EU-CEG Latvijas datu repozitorijā.

Inspekcija atgādina, ka aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, ja tie satur aizliegtas vielas, kā:

 1. vitamīnus vai citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu;
 2. kofeīnu vai taurīnu, vai citas piedevas un stimulējoši savienojumus, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti, to sastāvā ir piedevas, kas ietekmē emisiju krāsu;
 3. piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu; 

  Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka turpmākajā uzraudzībā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta prasībai par tādu piedevu aizliegumu izstrādājumu sastāvā, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu. Mentols un geraniols ir pazīstamākie piemēri. Zemāk pievienotais saraksts ir ilustratīvs, un  var  tikt papildināts, ņemot vērā jaunāko zinātnisko informāciju. Minēto piedevu saraksts aplūkojams šeit: 

 4. piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības.

Inspekcija informē, ka aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk – Tabakas likums) 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

Pamatojoties uz likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto, ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem.

Plašāku informāciju par samaksu un informācijas sniegšanu un tehnisko atbalstu atradīsiet sekojot saitei.

Saskaņā ar Tabakas likuma 3.panta pirmo daļu aizliegts tirgot elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus par kuriem ražotājs vai importētājs nav veicis informācijas iesniegšanu un samaksu par informācijas apstrādi. 


Elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kā arī jaunieviestus tabakas izstrādājumus atļauts laist tirgū sešus mēnešus pēc to paziņošanas EU-CEG.


Inspekcija informē, ka Excel failā norādīti tie EU-CEG Latvijas datu repozitorijā paziņotie produkti par kuriem veikta samaksa saskaņā ar Tabakas likuma 5.panta pirmo daļu:

Inspekcija vērš uzmanību, ka komersantiem jāseko līdz – vai piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie un apmaksātie produkti  nav izņemti no saraksta.

Sakarā ar to, ka ražotāji un importētāji var brīvi mainīt EU-CEG Latvijas datu repozitorijā iesniegto informāciju, ražotāji un importētāji informāciju var arī izņemt no aktīvo piedāvājumu saraksta.  

Kopš šī gada augusta, septembra un  oktobra sarakstā netiek publicēti tie produkti par kuriem nav samaksāta ikgadējā datu apstrādes maksa, kā arī produkti, kuriem konstatētas būtiskas izmaiņas un /vai būtiskas neatbilstības iesniegtajā informācijā.

Aicinām rūpīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai (kas tiek atjaunota reizi mēnesī), lai izvairītos no nepaziņotu un neapmaksātu preču tirdzniecības!

Svarīgi:
 • Lūdzu pievērsiet uzmanību Excel failā norādītajam tirgū laišanas datumam! Elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus, kā arī jaunieviestus tabakas izstrādājumus aizliegts laist tirgū pirms norādītā tirgū laišanas datuma.
 • No publicētajiem sarakstiem tiek izņemti produkti, kuru sastāvus izskatot konstatētas aizliegtas vielas.
 • Katrai elektroniskajai cigaretei ar vienādu zīmolvārdu, bet atšķirīgu nikotīna koncentrāciju ir jābūt  iesniegtai EU-CEG ar savu ID numuru:
  Skaidrojums par nikotīna koncentrāciju
 • EU-CEG iesniegtajiem zīmolvārdiem un apakšzīmolvārdiem ir PILNĪBĀ jāsakrīt ar nosaukumu uz iepakojuma:
Skaidrojums par nosaukumiem

Papildus informāciju par paziņotajiem produktiem varat saņemt rakstot dati@vi.gov.lv vai zvanot pa tālruni +371 67081658 vai +371 67807530.

Saskaņā ar EU-CEG LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU (EU-CEG USER GUIDE) iesniedzējs var eksportēt iesniegto produktu sarakstu Excel formātā.   

Ar minēto  lietotāja rokasgrāmatu aicinam iepazīties Eiropas Komisijas mājalspā sadaļā "Step-by-step guide" 5. apakšpunktā  norādē "technical guidelines".